Trung Quốc: Gần 20.000 người được rửa tội vào dịp lễ Phục sinh 2016

Dịp lễ Phục sinh vừa qua, gần 20.000 người –chính xác là 19.615 người– thuộc nhiều cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội. So với năm trước, năm nay số tân tòng tăng hơn một chút và hầu hết là người lớn.
Trung Quốc: Gần 20.000 người được rửa tội vào dịp lễ Phục sinh 2016

Dịp lễ Phục sinh vừa qua, gần 20.000 người –chính xác là 19.615 người– thuộc nhiều cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội.

Con số thống kê do Viện Nghiên cứu Văn hóa Đức tin Hà Bắc thực hiện và công bố, năm thứ chín liên tiếp. So với năm trước, năm nay số tân tòng tăng hơn một chút và hầu hết là người lớn. Tuy nhiên, Phục Sinh không phải là dịp duy nhất rửa tội cho các dự tòng, và hơn nữa, không thể thu thập dữ liệu của nhiều cộng đoàn, do đó con số này thường không thể được coi là đầy đủ.

Tỉnh Hà Bắc, vốn được coi là thành trì của đạo Công giáo ở Trung Quốc, một lần nữa lại dẫn đầu danh sách về số tân tòng với 4.063 người, trong khi tỉnh Cát Lâm ở phía Đông Bắc, đạt mức tăng cao nhất (500%) so với năm ngoái với 775 người được rửa tội. Ngoài ra việc chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho các dự tòng cũng luôn được lưu tâm hơn. Một số linh mục giáo phận cho biết: “Sau giai đoạn khảo hạch và rửa tội, việc đồng hành thiêng liêng vẫn tiếp tục và được đẩy mạnh qua các cuộc hành hương và tĩnh tâm, để giúp các tân tòng trở nên chứng nhân đích thực của đức tin và những thừa sai trong môi trường của họ”.

Cha Vương Hải Long ở tỉnh Hải Nam, đã rửa tội cho 12 người, nhấn mạnh: “Ở đây, việc thực thi sứ mạng Phúc âm hóa chủ yếu là do các giáo dân. Thật vậy, địa bàn của chúng tôi quá rộng, đi lại cũng khó khăn và có ít linh mục, chỉ có hai người. Do đó, mấy năm qua, chúng tôi đã thành lập một nhóm giáo lý viên giáo dân nòng cốt để họ dạy phần lớn giáo lý. Như thế các linh mục chúng tôi mới có thể làm mục vụ nhiều hơn”.

(Minh Đức, WHĐ 03.05.2016/ Agenzia Fides)