Tuần lễ truyền giáo của người trẻ Brasil

PORTO ALEGRE: Trong các ngày từ 20 tới 26 tháng 7, giới trẻ các tổng giáo phận và giáo phận vùng 3 bên Brasil có thể tham dự tuần truyên giáo do HDGM Brasil phát động.

 

Người trẻ được hướng dẫn tiếp xúc với các thực tại khác nhau của cuộc sống xã hội do Giáo Hội đảm trách qua các sinh hoạt mục vụ: chẳng hạn như cho các bệnh nhân liệt kháng, cho các tù nhân, người vô gia cư và các người sống về nghề lượm giấy.

 

Nữ tu Zenilde cho biết mục đích tuần truyền giáo là giúp người trẻ sống kinh nghiệm các thực tại khốn khó của cuộc sống để biết cảm thương và gặp gỡ tha nhân trong môi trường của họ. Thí dụ gặp một tù nhân để triệt hạ các thành kiến đối với các anh chị em này.

 

Cuộc gặp gỡ giữa  con người với nhau giúp người trẻ không đánh giá tha nhân theo các thành kiến hay nhãn hiện có sẵn trong xã hội. Thiên Chúa tự tỏ hiện ra nơi tha nhân, cho dù người đó là ai và đã làm gì trong cuộc sống đi nữa.

 

Chị Zenilde hy vọng kinh nghiệm của tuần lễ truyền giáo giúp người trẻ tìm ra chỗ đứng của họ trong các thừa tác khác nhau giữa lòng Giáo Hội, để họ dấn thân phục vụ các chi thể Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô, đặc biệt là các chi thể đau khổ nhất. (SD 20-7-2015)

 

(Vatican 23.7.2015)

 

Linh Tiến Khải