Vatican đón hàng chục thị trưởng tại hội nghị về biến đổi khí hậu và tình trạng nô lệ

Vatican sẽ tổ chức một cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề vào tuần tới để thảo luận về cách làm thế nào để các thành phố lớn trên toàn cầu có thể giúp đối phó với tình trạng nô lệ hiện đại và biến đổi khí hậu. Hàng chục thị trưởng của một số thành phố lớn trên thế giới sẽ tham dự vào sự kiện này.

 

Vatican sẽ tổ chức một cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề vào tuần tới để thảo luận về cách làm thế nào để các thành phố lớn trên toàn cầu có thể giúp đối phó với tình trạng nô lệ hiện đại và biến đổi khí hậu. Hàng chục thị trưởng của một số thành phố lớn trên thế giới sẽ tham dự vào sự kiện này.

 

Vị Giám mục tổ chức hội nghị này nói về mức độ nghiêm trọng của tình trạng nô lệ hiện đại và buôn bán người.

 

Đức Giám mục Marcelo Sanchez Sorondo,Chancellor, Viện trưởng Học viện Khoa học:

“Điều đầu tiên chúng ta phải làm là nâng cao sự nhận thức về vấn đề này cũng như tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói tóm lại, nạn mãi dâm mà ngày nay chúng ta thấy không phải là kiểu mãi dâm như các nhà thổ thời Thánh Augustine là bởi vì nó hoàn toàn vô nhân đạo. Họ tự bán thân. Giá trị của người phụ nữ suy giảm đến nỗi họ có thể phục vụ bất cứ hình thức nào.”

 

Ngoài những thị trưởng, một số quan chức của Liên Hiệp quốc cũng sẽ tham dự sự kiện này, bởi hội nghị sẽ tập trung vào vấn đề thiết yếu thứ hai của nó là biến đổi khí hậu. Đức Giám mục đã phản ứng trước những lời chỉ trích về sự tham gia thái quá với LHQ.

 

 “Hội nghị này Liên Hiệp quốc không đứng ra tổ chức. Chúng tôi đứng ra tổ chức hội nghị với Liên Hiệp quốc. Thứ hai, LHQ không phải là người quỷ quyệt. Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khi ngài đến thăm Liên Hiệp quốc đã phát biểu với họ rằng họ là những con đường cho nền văn minh hiện đại và chúng tôi muốn hợp tác toàn diện với họ mở rộng khả năng mà nó có thể và miễn sao không mâu thuẫn với Học thuyết Giáo Hội. Mỗi vị Giáo hoàng khi đến thăm Liên Hiệp quốc đã nêu lên điều này. Giờ đây Đức Thánh Cha Francis sẽ thăm Liên Hiệp quốc. Tôi không thấy có vấn đề gì.”

 

Sự kiện này mới chỉ là động thái mới nhất Vatican thực hiện để bảo đảm rằng thông điệp “Laudato Si” thực có tác động trên thế giới.

 

 

Tiến sỹ Michael Shank, Tư vấn Truyền thông:   

“Tôi chỉ muốn lưu ý rằng trong số các thị trưởng có sự phấn khích lạ thường. Họ rất sôi nổi, có lẽ rõ ràng, là được gặp Đức Thánh Cha. Nhưng quan trọng nhất là được ủng hộ bởi sự tán thành của ngài về công việc của họ để rồi khi họ trở về những thành phố, hy vọng với một tấm hình cùng với Đức Thánh Cha, một cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha, họ mới được sự khuyến khích để làm những gì họ muốn làm về những khủng hoảng xã hội và khí hậu. Họ nhìn thấy sự kiện này là quan trọng bằng nỗ lực đó.”

 

Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 7 tại Vatican. Hội thảo được gọi là “Tình trạng nô lệ hiện đại và biến đổi khí hậu: cam kết của các thành phố,” cùng với hội nghị chuyên đề “Thịnh vượng, con người, và hành tinh: Sự thành tựu phát triển bền vững ở các thành phố của chúng ta.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS