Vatican ra mắt website về bảo vệ trẻ em

Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Người chưa thành niên (trẻ em) đã ra mắt website của mình thông qua phiên bản thử nghiệm (beta) bằng tiếng Anh, bao gồm các biểu mẫu hướng dẫn nội bộ về phòng chống lạm dụng tính dục, các tài liệu dùng trong ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót, cũng như một email để gửi thư liên hệ với các thành viên của ủy ban.
Vatican ra mắt website về bảo vệ trẻ em

Website ở địa chỉ – www.protectionofminors.va – trong một tuyên bố vào hôm 6 tháng 12, ủy ban này cho biết về sau website này sẽ bao gồm cả các phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp.

Hội đồng các Hồng Y tư vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô xác định việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những yêu cầu ưu tiên của Giáo Hội, hồi tháng 12 năm 2013 đã đề nghị thành lập một ủy ban để cố vấn cho ngài, giúp đỡ các giáo phận và dòng tu trên toàn thế giới trong việc soạn thảo các chỉ dẫn, hướng xử lý những vụ tố tụng và mục vụ cho các nạn nhân và những người sống sót. Ba tháng sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm những thành viên đầu tiên và chủ tịch của ủy ban là Đức Hồng Y Sean O’Malley của Tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ. (Catholic Herald)

Chân Phương

Nguồn tin: Vietcatholic