Vatican và Mỹ bắt tay để chống nạn trốn thuế

Ngày 10 tháng 6 tại Vatican, Tòa Thánh và Mỹ đã ký một thỏa hiệp chống nạn trốn thuế. Thỏa hiệp này có tính cách lịch sử cho cả hai bên, trong mục đích làm dễ dàng việc trao đổi thông tin thuế vụ, nhất là đối với những người Mỹ ở Vatican có công việc liên hệ đến tài chánh và bổn phận đóng thuế của họ ở nước Mỹ.

Ngày 10 tháng 6 tại Vatican, Tòa Thánh và Mỹ đã ký một thỏa hiệp chống nạn trốn thuế. Thỏa hiệp này có tính cách lịch sử cho cả hai bên, trong mục đích làm dễ dàng việc trao đổi thông tin thuế vụ, nhất là đối với những người Mỹ ở Vatican có công việc liên hệ đến tài chánh và bổn phận đóng thuế của họ ở nước Mỹ.
 

Theo hãng tin Apic cho biết, từ nay các cá nhân nào có tài khoản ở Ngân hàng Vatican (IOR), nếu họ không đóng thuế ở Mỹ thì chính Ngân hàng Vatican sẽ đóng thuế trực tiếp cho họ. Dù con số những người liên hệ trong thỏa hiệp này rất hạn chế – chỉ 1% trong số những người có tài khoản của Ngân hàng Vatican, khoảng 150 người theo hãng tin AP (của Anh) —, nhưng việc ký thỏa hiệp này mang một tầm quan trọng trong tiến trình làm minh bạch mọi chuyện mà Tòa Thánh đã thực hiện những năm gần đây.
 

Dụng cụ để “chống nạn nghèo đói trên thế giới”
 

Ngoại trưởng Paul Gallagher nhận thấy, “trong năm năm gần đây, Tòa Thánh và Quốc gia Vatican đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất để đảm bảo sự minh bạch và hợp pháp trong ngành tài chánh.” Còn về phần mình, tòa đại sứ Mỹ hoan nghênh biện pháp nhằm chống nạn trốn thuế, góp thêm phần trong việc “chống nạn nghèo đói trên thế giới”, hãng tin AP cho biết.
 

Văn phòng bộ kinh tế được đặc trách để thực hiện thỏa hiệp này. Cách đây hai tháng Tòa Thánh cũng ký một thỏa hiệp tương tự với nước Ý nhằm đưa ra các hình thức trao đổi thông tin thuế vụ giữa hai bên.
 

Vatican là nước thứ 62 ký thỏa hiệp này với Mỹ, sau một luật áp dụng tại Mỹ năm 2010 nhằm thiết lập các biện pháp minh bạch về thuế vụ và thỏa thuận trao đổi thông tin với các ngân hàng trên thế giới có chủ tài khoản phải đóng thuế ở Mỹ.
 

 

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Nguồn tin: Phanxico