Việc giáo dục trẻ em ở Campuchia là mục tiêu của sứ vụ Công Giáo

Những cam kết và nỗ lực được thực hiện bởi chị Eulie Desacula và các Nữ Tử Bác Ái vì lợi ích của trẻ em dễ bị tổn thương nhất tại Phnom Penh với tổ chức sáng tạo của họ Mobile Tuk-Tuk Education Centre là trung tâm của một chiến dịch quảng bá bởi sứ vụ Công Giáo là muốn tập trung vào giáo dục tại Campuchia. Các nữ tu, hơn một thập kỷ, cam kết hỗ trợ và giáo dục trẻ em tại Trung tâm Lindalva ở ngoại ô thị trấn.

Lindalva.jpgTuy nhiên, không thể đạt được nhiều trẻ em, vì nhiều lý do khác nhau, chúng không thể tham dự ở trung tâm này hoặc trường công, họ đã đưa ra một dự án bổ sung với các nhiệm vụ Hỗ trợ Công giáo. Cha Brian Lucas, Giám đốc Quốc gia của Sứ vụ Công giáo, trong một bức thư ngắn gửi đến Agenzia Fides, giải thích rằng dự án này cung cấp một cơ hội quý báu cho việc đào tạo. “Thật không may, vẫn còn nhiều trẻ em ở Campuchia không thể đi học vì thiếu các giấy tờ cần thiết, chẳng hạn như giấy khai sinh. Nhờ chương trình sáng tạo này – ngài nói thêm – những em này gặp khó khăn để có thể đạt được một cách năng động” Giáo viên sử dụng bằng xe tuk-tuk địa phương đến với cộng đồng nhỏ và cung cấp các bữa ăn tươi nhằm thúc đẩy việc ăn uống lành mạnh. Trung tâm Giáo dục Mobile Tuk-Tuk cho phép trẻ em có một nền giáo dục và đồng thời để tránh rơi vào nạn mại dâm, buôn bán ma túy. 

 

Jos. Tú Nạc, NMS