Vượt qua thử thách

CN12_TNBĐức Giêsu nói với các môn đệ:
“Chúng ta sang bờ bên kia đi!”
(Mc 4, 35)

Chuyến đi đến một miền ngoại giáo
Làm dậy lên giông bão niềm tin
Con thuyền chao đảo thất kinh
Báo tin thử thách sau ngày Phục Sinh

Nằm đằng lái an bình Chúa ngủ
Như trẻ thơ trong cõi bình yên
Nhưng Người, Chủ Tể uy quyền
Dẹp yên bão tố đẩy thuyền ra khơi

Chúa chiến thắng gian thần hung ác
Muốn đánh chìm tan tác thuyền nan
Bờ kia lấp lánh vinh quang
Phục Sinh chiếu tỏa ánh quang rạng ngời

Sang bờ kia! ra khơi vượt thắng
Bao ác thần im lặng vâng nghe
Chính trong giông tố tư bề
Lòng người môn đệ sát kề Giêsu

Hiểu lẽ thật cuộc đời môn đệ
Đường tử nạn hiến tế trải qua
Con thuyền Hội Thánh phong ba
Vẫn luôn tiến thẳng Chúa là hoa tiêu

Theo lệnh Chúa cuồng phong im lặng
Vang danh Ngài khắp cõi gần xa
Tình thương của Chúa bao la
Lương dân nhận biết bao là sướng vui

Đời sống đạo dập vùi thử thách
Chúa bên con chiến thắng biển khơi
Trước bao giông tố cuộc đời
Vượt qua thử thách sáng ngời Niềm Tin.

Nt. Bích Ngọc