Xá tội Assisi là gì?

Trong buổi nguyện kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về sự xá tội Assisi, yêu cầu người Công giáo phải đi xưng tội.

 

 PopeFrancis-02Aug2015-Vượt quá các nhu cầu vật chất để làm no thỏa cái đói sự sống vĩnh cửu

Đức Thánh Cha Phanxicô:

 

“Hôm nay chúng ta tưởng nhớ sự Xá tội của Assisi. Đó là lời kêu gọi mạnh mẽ để đến với Chúa trong Bí tích về lòng thương xót và cũng để được rước lễ. Một số người sợ đến đến tòa giải tội, quên rằng họ không gặp sự phán xét nghiêm khắc, mà thay bằng gặp một Chúa Cha giàu lòng thương xót.”

 

Nhưng thực sự xá tội Assisi là gì? Đó là khả năng nhận được một ơn toàn xá trong hai ngày đầu của tháng 8.

 

Truyền thống này trở lại vào năm 1216. Ngày 1 Tháng  8, Đức Kitô, Đức Mẹ, và các thiên thần đã hiện ra trước Thánh Phanxicô Assisi trong nhà nguyện St. Mary of the Angels. Trong lần xuất hiện này, Thánh Phanxicô đã cầu xin Chúa ban những đặc ân cho tất cả các khách hành hương đến thăm ngôi nhà thờ đã cung hiến cho Đức Mẹ. Xin Chúa thương ban.

 

Ngày hôm sau, Thánh Phanxicô xin Đức Giáo hoàng Honorius III phê chuẩn. Ngài đã đồng ý.

 

Trong nhiều thế kỷ, những đặc ân này chỉ có thể nhận được trong nhà nguyện của St. Mary of the Angels. Nhưng ngày nay có thể được lãnh nhận ở tất cả các nhà thờ Phanxicô, và tất cả các nhà thờ giáo xứ ở Assisi. Tất nhiên, những điều kiện mọi người phải hội đủ: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng.

 

Jos. Tú Nạc, NMS