Ý chỉ cầu nguyện tháng Mười của Đức Thánh Cha: Cầu cho các nhà báo

cau-nguyen-cho-cac-nha-bao

VATICAN. Trong tháng Mười, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các nhà báo. Ngài chia sẻ trong đoạn video rằng:

Cha thường tự hỏi: Làm thế nào để ngành truyền thông phục vụ cho văn hóa gặp gỡ? Chúng ta cần những thông tin dẫn chúng ta tới sự đồng thuận vì thiện ích của nhân loại và của hành tinh này.

Hãy hiệp ý với Cha trong ý chỉ cầu nguyện này, để các nhà báo khi tác nghiệp có thể luôn được thúc đẩy bởi việc tôn trọng sự thật và cảm thức mạnh về đạo đức.

Các con có thể giúp Cha loan truyền ý chỉ cầu nguyện này không?

Kính mời quý vị cùng hiệp thông cầu nguyện với vị Cha chung qua đoạn video sau: 

Chuyển ngữ: Tứ Quyết SJ