Nhớ Về Thánh Francisco Xavier

Tháng Mười Hai 1, 2016 Admin 0

Trong số 7 anh em đầu tiên của Dòng Tên: Ignatio (1491-1556), Francisco Xavier (1506-1552), Peter Favre (1506-1546), Diego Laínez (1512-1565), Alfonso Salmerón (1515-1585), Nicolás […]