Anh Giáo đã đồng thuận với Công Giáo trên 80% các vấn đề về tín lý

Ủy ban Quốc tế Công Giáo Anh giáo đã thảo luận một loạt các vấn đề thần học, trong đó có Thánh Thể, hôn nhân, việc truyền chức linh mục và Giám Mục, và bản chất của quyền bính Giáo Hội.

Anh Giáo đã đồng thuận với Công Giáo trên 80% các vấn đề về tín lý

Anh Giáo đã đồng thuận với Công Giáo trên 80% các vấn đề về tín lý

Ủy ban Quốc tế Công Giáo Anh giáo (ARCIC) đã đạt được thỏa thuận chung về 80% trong những vấn đề về tín lý được đưa ra thảo luận. Một vị giám mục Anh giáo đã nói như trên với Đài phát thanh Vatican.

Tổng Giám Mục Anh Giáo David Moxen, người đứng đầu Trung tâm Anh giáo ở Rôma và là đại diện của khối Liên Hiệp Anh giáo tại Tòa Thánh trong khi thừa nhận rằng vẫn có những khác biệt đáng kể giữa Công Giáo và Anh giáo về các vấn đề tín lý, đã cho Radio Vatican biết là Anh Giáo đồng thuận với Công Giáo trên 80% các vấn đề được thảo luận trong 46 năm qua.

ARCIC đã thảo luận một loạt các vấn đề thần học, trong đó có Thánh Thể, hôn nhân, việc truyền chức linh mục và Giám Mục, và bản chất của quyền bính Giáo Hội.

Ủy ban Quốc tế Công Giáo Anh giáo đã được thành lập từ năm 1969 nhằm đẩy mạnh tiến trình đại kết giữa Anh Giáo và Công Giáo. Điều đáng tiếc là trong 46 năm qua, bên cạnh những vấn đề cũ mà ủy ban tìm kiếm cách giải quyết, đã nảy sinh ra các vấn đề mới trong đó có những vấn đề nghiêm trọng như việc Anh Giáo truyền chức Giám Mục cho phụ nữ và cho cả các trường hợp đồng tính như trường hợp Giám Mục Anh Giáo Gene Robinson của giáo phận New Hampshire, Hoa Kỳ.

Đặng Tự Do