Lớn và Nhỏ

Tháng Năm 31, 2015 Admin 0

WGPSG — Cũng khá lâu không gặp, nhớ nên điện thoại thăm Cha một chút. Cha con đang trò chuyện về cuộc đời, về những […]

Kinh Sáng Danh

Tháng Năm 30, 2015 Admin 0

Chúng ta là kiếp phàm nhân, phận tro bụi, là kẻ xấu (Lc 11:13), tội lỗi ngập đầu, hoàn toàn bất xứng, nhưng chúng ta […]