Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô dịp khai mạc Đại hội lần thứ 20 của tổ chức Caritas quốc tế

Bài giảng

Căn cội ơn gọi tất cả việc phục vụ của anh chị em hệ tại đón tiếp Thiên Chúa trong tinh thần đơn sơ và vâng phục, và đón tiếp tha nhân. Sự đón tiếp này được thể hiện trước tiên nơi chính anh chị em, rồi anh chị em ra đi trên thế giới, phục vụ họ nhân danh Chúa Kitô, Đấng mà anh chị em đã gặp và gặp Ngài nơi mỗi người anh em, chị em, chính vì thế, Caritas tránh trở thành một tổ chức nhân đạo mà thôi.

 

Ai sống sứ mạng của Caritas thì không phải chỉ là một nhân viên bác ái, nhưng là một chứng nhân của Chúa Kitô. Một người tìm kiếm Chúa Kitô và để cho mình được Chúa Kitô tìm kiến; một người yêu mến với tinh thần của Chúa Kitô, tinh thần nhưng không, tinh thần trao tặng. Tất cả những chiến lược và kế hoạch của chúng ta sẽ là trống rỗng nếu chúng ta không mang trong mình tình yêu ấy. Không phải tình yêu của chúng ta, nhưng là tình yêu Chúa. Hoặc đúng hơn nữa, đó là tình yêu của chúng ta được tình yêu Chúa thanh tẩy và củng cố.

 

Bao nhiêu người ngày nay đang chờ đợi được ăn đầy đủ. Trái đất có đủ lương thực cho mọi người, nhưng dường như người ta thiếu ý chí chia sẻ với mọi người. Làm điều chúng ta có thể để mọi người được ăn, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cho những người hùng mạnh của trái đất này rằng Thiên Chúa sẽ phán xét họ một ngày kia, và sẽ tỏ cho thấy họ có thực sự tìm cách cung cấp lương thực cho Ngài nơi mỗi người hay không (Xc Mt 25,35), họ có hoạt động để môi sinh không bị phá hủy, nhưng có thể sản xuất lương thực hay không”.

 

Bao nhiêu anh chị em tín hữu Kitô bị bạo lực tước đoạt lương thực cho thân thể cũng như cho linh hồn; họ bị trục xuất khỏi gia cư và nhà thờ của họ, những thánh đường ấy nhiều khi bị phá hủy. Tôi tái kêu gọi đừng quên những người ấy và những bất công không thể dung thứ được.

 

Giáo Hoàng Phanxicô

(G. Trần Đức Anh OP dịch)