Ban Thường vụ Thượng Hội đồng Giám mục họp chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình

Hôm thứ Ba 26-05-2015, Ban Thường vụ của Thượng Hội đồng Giám mục đã kết thúc cuộc họp hai ngày để chuẩn bị cho Khoá họp toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ thứ 14 về chủ đề “Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”, sẽ diễn ra từ ngày 04 đến 25 tháng Mười sắp tới tại Vatican. Sự kiện chính Đức Thánh Cha Phanxicô chủ toạ cuộc họp cho thấy tính cách quan trọng của việc chuẩn bị Thượng Hội đồng này. Hồi tuần trước Đức Thánh Cha cũng đã gặp Đức hồng y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng và Đức giám mục Fabio Fabene, Phụ tá Thư ký.
 
Trong ngày 25 và sáng 26-05, Ban Thường vụ đã nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch soạn thảo Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) – rút ra từ  kết quả của Bản Tường trình đúc kết (Relatio Synodi) của Thượng Hội đồng Giám mục Khoá ngoại thường vừa qua, cộng với nhiều đóng góp từ các bản trả lời cho các câu hỏi của Bản Đề cương (Lineamenta) được các Hội đồng Giám mục và các cơ quan chuyên môn khác gửi đến, cũng như nhiều đóng góp khác mà Văn phòng Tổng thư ký nhận được từ các tổ chức của Giáo hội và các cá nhân tín hữu.
 
Việc xem xét bao quát và chi tiết bản văn đã đưa đến các đề nghị và đóng góp để thống nhất và hoàn thiện chính bản văn. Và bản văn sau khi được sửa đổi và chia sẻ trong các thành viên của Ban Thường vụ, sẽ được trao cho Văn phòng Tổng Thư ký để biên soạn lần cuối, dịch sang các ngôn ngữ khác và công bố; trong thời gian một vài tuần nữa.
 

Sau khi xem xét Bản Tài liệu làm việc, Văn phòng Tổng Thư ký sẽ trình bày các kiến ​​nghị về việc cập nhật phương pháp làm việc tại Khoá họp Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ sắp tới.

 

(Nguồn: WHĐ)