Các cây thập giá của sự kháng cự

Từ ngày 7 đến 13 tháng 5-2016, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin có chuyến đi thăm ba nước ở vùng biển Ban-tích: Lituania, Estonia et Lettonia.

PietroParolin.jpgNgày 8 tháng 5, Radio Vatican cho biết, trong chặng đầu tiên, ngài đã đến ngọn Đồi có 400 000 thập giá ở Vilnius, thủ đô của Lituania. Đức Hồng y Quốc vụ khanh đã gặp lãnh đạo chính quyền trước khi dâng thánh lễ trướchàng ngàn cây thánh giá được dựng lên dưới chế độ xô viết, đây là biểu tượng cho căn tính quốc gia của Lituania, cho đức tin và lòng tin tưởng vào Chúa của mình.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Parolin cho rằng Ngọn đồi Thánh giá là “nơi hy vọng và kháng cự trong các giai đoạn khó khăn”. Ngài khẳng định: “Nơi thánh này, nơi hàng chục ngàn cây thánh giá được dựng lên ngút ngàn tận chân trời, trong thinh lặng, các cây thánh giá này làm chứng cho đức tin của dân tộc Lituania, cho lòng tin tưởng trong tình yêu Thiên Chúa và nhắc cho chúng ta nhớ sự dấn thân của mình trong quan hệ sâu đậm hơn với Chúa Kitô.”

Chế độ cộng sản đã nhiều lần dùng xe trục đến hạ thánh giá, nhưng sau mỗi lần như vậy thì số lượng thánh giá lại được dựng lên nhiều hơn. Hiện nay có hơn 400 000 cây thánh giá ở ngọn đồi này. Năm 1993, Đức Gioan-Phaolô II đã đến thăm đây.

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm, phanxico.vn 10.05.2016)