Các Giám mục Phi Châu yêu cầu các biện pháp giúp thoát cảnh nghèo đói

ADDIS ABEBA: Các GM Phi châu yêu cầu các giới  hữu trách chính trị kinh tế đưa ra các biện pháp can đảm giúp người dân thoát cảnh nghèo đói triền miên.

ĐC Abraham Desta, Giám quản tông toà Meki bên Etiopia, đã nhân danh ĐC Gabriel Anokye, TGM Kumasi, kiêm phó chủ tịch HĐGM Phi châu và Madagascar, viết tắt là SECAM, đã phát biểu như trên trong hội  nghị về tài chánh phát triển nhóm tại Addis Abeba trong các ngày 13-16 tháng 7. ĐC nói: “Việc thăng tiến công ích và đặc biệt việc cứu các cộng đoàn khỏi nạn nghèo đói, đòi buộc phải có các biện pháp và lập trường can đảm từ phía các chính quyền liên hệ được hướng dẫn bởi các giá trị và nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người, sự trong sáng,  tinh thần trách nhiệm hai chiều, sự toàn vẹn của môi sinh, việc tham gia dân chủ và nguyên tắc phụ đới, là những gì được trình bầy trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh.”

 

 

HĐGM Phi châu và Madagascar đề nghị thành lập một diễn đàn, trong đó mọi phía liên hệ trong tiến trình phát triển, có thể nắm giữ một vai trò tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển mới sẽ được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận vào phiên họp khoáng đại tháng 9 tới đây tại New York. Các GM của tổ chức SECAM cũng yêu cầu giới hữu trách chính trị có các biện pháp cụ thể chống lại nạn trốn thuế, qua việc thành lập một cơ quan điều hợp thuế khóa trên bình diện toàn cầu.
Dự trù này đã gặp sự chống đối của các quốc gia giầu tạo thuận tiện cho các công ty đa quốc có thể trả thuế tại các nước có hệ thống thuế khóa thích hợp với họ. Hội nghị tài chánh phát triển đã kết  thúc với dấn thân của các nước giầu và các nước đang trên đường phát triển tìm ra ngân khoản 2.500 tỷ mỹ kim để tài trợ các mục đích phát triển năm 2015-2040 sẽ được xác định trong hội nghị khoáng đại vào tháng 9 tới này. (FIDES18-7-2015)

 

(Vatican 20.7.2015)

 

Linh Tiến Khải