Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn

Trong Năm Tân Phúc âm hoá Giáo xứ, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn muốn viết bài này để nhắc lại vai trò của Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong việc phục vụ và hỗ trợ các giáo xứ chu toàn những nghĩa vụ cao cả của mình, đặc biệt là nghĩa vụ tân phúc âm hoá mọi thành phần của gia đình giáo xứ.

TTMV-TGPSaiGon

Ảnh: Thanh Nguyen Tran

 

1. Hình thành

 

Trước năm 1975, đó là cơ sở Tiểu Chủng viện.

Đến năm 1975, Chính quyền mượn cơ sở và biến thành trường Tài Chính.

Vào năm 2000, sau hai năm lãnh trách nhiệm Tổng Giám mục Sài Gòn, tôi viết một lá thư giải bày cho Chính quyền nhu cầu của Giáo phận: Giáo phận đã có nơi đào tạo linh mục và tu sĩ, nay cần có nơi hỗ trợ Giáo phận cùng các giáo xứ huấn luyện đội ngũ tông đồ giáo dân có khả năng mang ánh sáng chân lý và yêu thương, ánh sáng bình an và niềm vui cho nhân dân Thành phố, góp phần phát triển và nâng cao đời sống con người Việt Nam.

Và năm 2004, Chính quyền giao cơ sở lại cho Giáo phận. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm vừa tốt nghiệp Tiến Sĩ  về Thần Học Mục Vụ, được giao cơ sở. Từ đó, nơi này biến thành Trung tâm Mục Vụ và Học viện Mục Vụ – cùng với một số linh mục đã tốt nghiệp chuyên môn – nhiều lớp, nhiều sinh hoạt, nhiều khoá học đã được tổ chức, đáp ứng và bổ sung nhu cầu mục vụ của Giáo phận cùng các giáo xứ trong công cuộc Phúc Âm hoá đời sống Thành phố.

 

2. Ý nghĩa của Trung tâm Mục Vụ

 

Dân số Thành phố hiện là 10.000.000 dân. Dân số công giáo là 700.000. Chúa Giêsu dạy các mục tử hãy để 99 chiên trong đàn, đi tìm các chiên ngoài đàn. Tình hình thực tế cho biết chiên trong đàn là 7% dân số, chiên ngoài đàn là 93%.

Học viện Mục Vụ hỗ trợ mục vụ các giáo xứ, lo tổ chức nhiều lớp, nhiều khoá mà phúc âm hoá đời sống 7% dân số ở trong đàn, để mang ánh sáng Tin Mừng là ánh sáng chân lý và yêu thương, ánh sáng bình an và niềm vui cho 93% dân số ở ngoài đàn.

Trong 10 năm qua (2004-2014), đã có hơn 20.000 giáo dân qua các khoá mục vụ, và nhiều chục ngàn khác qua những sinh hoạt mục vụ tại Trung tâm Mục Vụ.

 

3. Mục đích của Trung tâm Mục Vụ

 

Đó là đào tạo những sứ giả Tin Mừng qua con đường hỗ trợ các giáo xứ nhằm phúc âm hoá đời sống tông đồ giáo dân và phúc âm hoá bổn phận làm người của họ.

Phúc Âm hoá nghĩa là đưa ánh sáng chân lý và tình yêu, ánh sáng bình an và niềm vui của Tin Mừng vào trong việc chu toàn bổn phận làm người.

Phúc Âm hoá bổn phận tu thân bằng cách giúp mở rộng con tim đón nhận và chia sẻ lòng từ bi bao dung thương xót của Chúa.

Phúc Âm hoá bổn phận tề gia bằng cách đưa lòng Chúa thương xót vào trong việc tề gia nhằm tạo sự hợp nhất trong gia đình, trong các cộng đoàn giáo xứ.

Phúc Âm hoá bổn phận trị quốc bằng cách biến công việc quản trị thành việc phục vụ cho sự hiệp thông và liên kết mọi người trong tình mến Chúa yêu người.

Nhờ Phúc Âm hoá việc chu toàn bổn phận tu thân, tề gia, trị quốc, mọi người góp phần đem lại yêu thương và bình an cho Giáo hội và xã hội tại Thành phố này.

 

Kết 

 

Phúc Âm hoá bổn phận làm người giúp cho việc chu toàn bổn phận tu thân, tề gia, trị quốc, mang tính thiên thời (thuận ý trời), địa lợi (lợi cho truyền thống văn hoá đạo đức của dân tộc), nhân hoà (hoà vời lòng nhân, lòng đạo của con người). Và chính tính thiên thời, địa lợi, nhân hoà cũng mang lại bình an và niềm vui cho mọi người trong thiên hạ.

 

19.7.2015
HY Gioan B. Phạm Minh Mẫn

 

(WTGP.Sài Gòn 19.07.2015)