Câu chuyện cuối tuần, số 28 – Bốn mươi năm nhìn lại

Trong những ngày này, các phương tiện truyền thông nói nhiều đến ngày 30.04.1975, cũng là cơ hội để người dân Việt Nam nhìn lại 40 năm qua. Có nhiều góc nhìn, nhiều nhận định và đánh giá khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Từ góc nhìn đức tin, có thể thấy điều gì cho đời sống Giáo Hội?

Ngày 30.04 năm nay nằm giữa hai Chúa Nhật: Chúa Nhật IV (26.04) và Chúa Nhật V Phục Sinh (03.05). Chúa Nhật IV Phục Sinh làm nổi bật dung nhan Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành (Ga 10,11-18); còn Chúa Nhật V Phục Sinh nói đến việc Thiên Chúa cắt tỉa những cành nho để nó sinh nhiều trái hơn (Ga 15,1-8). Khung cảnh phụng vụ đó giúp tôi nhìn lại Giáo Hội Việt Nam trong 40 năm đã qua, để nhận ra sự chăm sóc và cắt tỉa của Thiên Chúa dành cho đoàn dân của Chúa trên đất nước này.

Còn nhớ một linh mục có lần nói rằng chỉ cần một giám mục nhẹ dạ thôi thì Giáo Hội Việt Nam đã rơi vào tình trạng giống như Trung quốc, nghĩa là một Giáo Hội với hai hình thức “chính thức” và “hầm trú”, với những hệ lụy rất lớn cho đời sống đức tin của Dân Chúa, kéo dài mãi đến hôm nay. May mắn thay, Giáo Hội Việt Nam đã không rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó; trái lại, anh em được xum họp một nhà, Hội Đồng Giám Mục quy tụ cả hai miền Nam-Bắc, chia sẻ với nhau những âu lo và hi vọng, thống nhất với nhau một hướng đi mục vụ.

Chỉ nhìn vào thực tế đó thôi – và còn biết bao sự kiện khác – cũng đã đủ để nhận ra sự quan phòng, hướng dẫn của Thiên Chúa, vị Mục Tử nhân lành, luôn chăm sóc đoàn chiên Chúa, có thể bằng những đường lối chúng ta không ngờ, vì Thiên Chúa vẫn hay “vẽ đường thẳng bằng những nét cong”.

Đồng thời, nhìn lại 40 năm qua, không thể không nhớ đến những khó khăn, thiệt thòi, mất mát, không chỉ về cơ sở vật chất nhưng cả về nhân sự. Ở đây cũng thế, đức tin giới thiệu một cách nhìn tích cực, nhìn những khó khăn và thử thách như sự cắt tỉa của ông chủ vườn nho, để làm cho những cành nho sinh nhiều trái hơn. Thiên Chúa cũng cắt tỉa Dân Ngài và lát cắt nào lại không đau đớn? Nhưng nhờ sự cắt tỉa đó mà Giáo Hội được trưởng thành hơn, trở về với những gì thiết yếu nhất trong đời sống và sứ vụ, để mang lại hoa trái phong phú hơn cho Nước Trời, cũng là cho những con người cụ thể ở nơi Tin Mừng Nước Trời được loan báo.

Vì thế, hãy nhìn lại 40 năm để làm mới lại niềm tin tưởng và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đồng thời nhắc nhở nhau hãy để cho Chúa cắt tỉa và thanh luyện, để mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo phận được thấm sâu tinh thần Phúc Âm nhiều hơn, nhờ đó đem lại nhiều hoa trái hơn cho Nước Trời.

Ngày 25.04.2015

Người Mỹ Tho