Chính quyền Cuba cho phép phân phối Thánh Kinh sau hàng chục năm cấm đoán

Cuối cùng chính quyền Cuba cho phép phân phối Thánh Kinh cho dân chúng sau hàng chục năm cấm đoán.

Một biện pháp mở ra một con đường phúc âm hóa mới, thậm chí có thể nói mở ra một kỷ nguyên mới cho Cuba! Từ năm 1969, chế độ của Fidel Castro cấm phân phối cũng như bán Thánh Kinh ở Cuba. Nhưng từ nay, theo một chương trình thử nghiệm, chính quyền cộng sản vừa bỏ lệnh cấm, mở một con đường mới cho sự tái sinh một con đường thiêng liêng đích thực.

Rất nhiều giáo phái Phúc Âm Mỹ như Lửa Tái Sinh hay Ủy Ban Kinh Thánh Mỹ (Revival Fire hay The American Bible Society) hiện nay đang làm việc ráo riết để đưa lời Chúa đến cho dân Cuba. Trong tháng 7 đã có ít nhất 83 000 quyển Thánh Kinh được Ủy ban Truyền giáo Quốc tế (The International Mission Boards) phân phối trên hơn 1000 giáo xứ khắp nước. Giai đoạn sắp tới: phân phối ít nhất 1 triệu quyển cho Cuba, đó là mục tiêu của Ủy ban Kinh Thánh Mỹ.

Chúa Kitô hành động

Sự giải phóng về mặt tôn giáo này ở Cuba là một dấu hiệu tốt cho thấy sự xích lại gần của cộng đồng người Cuba ở Miami. Đa số người nói tiếng Tây Ban Nha ở thành phố này là gốc Cuba. Chế độ Fidel Castro buộc họ phải đi ra khỏi xứ cũng vì lý do chính là tôn giáo. Ngày nay, các thế hệ người Cuba sinh ra tại Florida vẫn còn giữ vết thương của cha mẹ mình, và họ cảm thấy cay đắng với chế độ Castro. Nếu sự giải hòa quốc gia chưa thể làm trong một tương lai gần thì việc từ nay hàng triệu người Cuba sẽ nhận miễn phí và hợp pháp quyển Thánh Kinh mà từ 50 năm nay họ bị cấm là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô đã làm việc. Vào tháng 9 sắp tới Đức Phanxicô sẽ đến Cuba trước khi đến Mỹ. ngài đã đóng góp vào việc xích lại gần nhau của hai nước.

Nguồn tin: Phanxico