Chúc hôn cho các cặp đồng tính: Những phê bình mạnh mẽ của Giáo hôi Tin Lành Phúc Âm

Sau quyết định cho phép chúc hôn cho các cặp đồng tính của Giáo Hội Tin Lành Hiệp Nhất Pháp (EPUdF), bao gồm Tin Lành Cải Cách và Tin Lành Luther, Giáo Hội Tin Lành Phúc Âm đã phản ứng mạnh mẽ.

 

samesexmarriage.jpg  

 

“EPUdF lẫn lộn mối ưu tư (tốt lành) đón tiếp người đồng tính với việc ‘chúc hôn’ cho một thực hành mà Thánh Kinh tố giác. Ngày buồn.” Đó là phản ứng của ông Daniel Liechti, phó chủ tịch Hội đồng quốc gia Tin Lành Phúc Âm Pháp (Cnef), hôm Chúa Nhật 17/5, trước tin EPUdF mở ra khả năng chúc hôn cho các cặp đồng tính.

 

 

Daniel Liechti cho rằng có một sự chênh lệch giữa Thánh Kinh và quyết định của EPUdF. “Không thể tưởng tượng được việc tuyên bố một lời chúc hôn khi các bản  văn Thánh Kinh đều hiển nhiên như thế”. “Điều đó mạnh mẽ nhắc lại rằng đối với những người này, Thánh Kinh có nguồn gốc thần linh và có thẩm quyền, và đối với những người khác, đó chỉ là một chứng tá của các Kitô hữu thời đó”.

 

Daniel Liechti cũng khẳng định rằng sự hợp tác giữa Tin Lành Phúc Âm và các giáo xứ Luther-cải cách từ nay sẽ “trở nên phức tạp”. “Điều đó sẽ hãm lại việc đưa ra những sứ mạng chung”.

 

Ông cũng cho rằng còn vượt quá Giáo Hội Tin Lành Hiệp Nhất, quyết định này cũng có những tác động đến mối quan hệ giữa Liên đoàn Tin Lành Pháp – mà Giáo Hội Tin Lành Hiệp Nhất là thành viên – và Cnef, vốn không thuộc  thành viên.

 

Cnef  bao gồm khoảng 400.000 thành  viên, từ chối mọi chúc hôn cho các cặp đồng tính. “Nếu chúng ta không đi theo hướng gió, đó không phải là bởi vì chúng ta chối bỏ những người đồng tính, nhưng bởi vì chúng ta muốn mang lại cho họ điều gì đó mạnh mẽ hơn nhiều một lời chúc hôn : sự đồng hành và đón tiếp”.

 

Không chỉ Cnef, nhưng Giáo Hội Tin Lành Phúc Âm tự do Pháp (UEEL) (thành viên của Liên đoàn Tin Lành) cũng phản ứng : “Vì những lý do Thánh Kinh, xem ra chúng ta không thể thực hiện những lời chúc hôn như thế”, Vincent Mieville, mục sư ở Toulouse và cũng là chủ tịch của ủy ban hội đồng UEEL, nhấn mạnh.

 

Ông lấy làm tiếc về quyết định này của nhánh Tin Lành Luther-cải cách : “Tố giác việc coi khinh người đồng tính không phải là uốn mình theo xã hội… Và  việc từ khước lời chúc hôn như thế không liên quan gì đến việc coi khinh này, mà  chúng ta tố giác cách mạnh mẽ”.

 

Giáo Hội Tin Lành Hiệp Nhất đã thông qua một đa số áp đảo (84 ủng hộ, 3 chống) chấp thuận việc chúc hôn cho các cặp đồng tính. Hội họp tại Sète từ 14 đến 17 tháng Năm, họ đã quyết định rằng các mục sư nào muốn như thế đều sẽ có thể, với sự đồng thuận của hội đồng trưởng lão của mình, chúc hôn cho các cặp đồng tính đã kết hôn dân sự.