ĐHY Pell bày tỏ quan ngại trước quan điểm của ĐGH Phanxicô về biến đổi khí hậu

Đức Hồng Y George Pell đã lên tiếng những hạn chế trước quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô về biến đổi khí hậu, như đã thể hiện trong thông điệp “Laudato Si.”

 

ĐHY Pell bày tỏ quan ngại trước quan điểm của ĐGH Phanxicô về biến đổi khí hậu

Trong khi ca ngợi lời toàn bộ lời truyền đạt của thông điệp, Đức hồng y người Úc tuyên bố rằng Giáo Hội “không có chuyên môn tường tận về khoa học.” Ngài nói rằng các phần của thông điệp đều “tốt đẹp” và ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha ứng phó về môi trường. Tuy nhiên, ngài tự tách khỏi tuyên bố của Đức Thánh Cha cho rằng con người tạo ra sự thay đổi khí hậu là chứng cứ được xác định..

 

“Giáo Hội đã có không có sự ủy thác của Chúa để tuyên bố những vấn đề khoa học,” Đức Hồng y Pell đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

 

Đức Hồng Y Pell, người hiện là trưởng Ban thư ký về kinh tế, đã gây ra tranh cãi ở Úc khi ngài nói rằng ngài không nhìn thấy bằng chứng thuyết phục cho rằng con người gây ra biến đổi khí hậu.

 

Jos. Tú Nạc, NMS