ĐTC viếng thăm nhà tưởng nhớ Mẹ Têrêsa

Sau khi gặp gỡ chính quyền, ĐTC có 10 phút để di chuyển đến nhà tưởng nhớ Mẹ Têrêsa cách đó 3km, ngôi nhà này được xây trên đất của nhà thờ Thánh Tâm, nơi Mẹ đã được rửa tội. Nhà thờ này đã bị sập đổ năm 1963 do một trận động đất. Ngôi nhà mới được xây dựng và sử dụng như một bảo tàng lưu giữ những hình ảnh và vật dụng của Mẹ. Và ở tầng hai có một ngôi nhà nguyện nhỏ. Mỗi năm có khoảng 100 ngàn người viếng thăm. Tại nhà tưởng nhớ Mẹ Têrêsa, ĐTC cầu nguyện một chút trong thinh lặng, sau đó dâng lời cầu nguyện:

Kết quả hình ảnh cho statue

Lạy Thiên Chúa, là Cha của lòng thương xót và mọi điều thiện hảo,

 chúng con tạ Cha đã cho chúng con

 món quà đời sống và đặc sủng của Mẹ Thánh Têrêsa.

Trong sự quan phòng vô biên, Cha đã mời gọi Mẹ làm chứng cho tình yêu của Cha

 giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ và trên toàn thế giới.

 Mẹ đã làm nhiều điều tốt cho những người cần nhất,

 vì Mẹ thấy nơi mỗi người nam nữ khuôn mặt của Con Cha.

Nghe theo Thánh Thần, Mẹ trở thành lời cầu xin khẩn thiết của người nghèo

 và của tất cả những người đói khát công lý.

Đón lấy lời Chúa Giê-su trên Thập Giá: “Ta khát” (Ga 19,28),

 Mẹ Têrêsa đã giải khát cho cơn khát của Chúa trên Thập Giá

 bằng cách thực thi những công việc của tình yêu thương xót.

Lạy Mẹ Thánh Têrêsa, Mẹ của người nghèo,

 chúng con cầu xin sự bầu cử và trợ giúp đặc biệt của Mẹ,

tại nơi đây, thành phố nơi Mẹ được sinh ra, nơi nhà của Mẹ.

Tại đây, Mẹ đã đón nhận món quà tái sinh

 trong các bí tích khai tâm Kitô giáo.

 Tại đây Mẹ đã nghe những lời đầu tiên của đức tin

 trong gia đình Mẹ và trong cộng đồng tín hữu.

Tại đây Mẹ bắt đầu nhìn thấy

 và gặp những người thiếu thốn,

 người nghèo và người không nơi nương tựa.

Tại đây Mẹ học được từ cha mẹ

tình yêu đối với những người nghèo nhất và giúp đỡ họ.

Tại đây, trong thinh lặng của nhà thờ,

Mẹ đã nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu để bước theo Ngài

 như một nữ tu trong sứ mạng.

Tại nơi đây, chúng con cầu xin Mẹ cầu bầu cho chúng con với Chúa Giêsu,

để chúng con cũng có được ân sủng

để tỉnh thức và chú ý đến tiếng kêu của người nghèo,

 những người bị tước đi các quyền,

 những người bị bệnh, bị bỏ rơi, những người chót hết.

Xin Ngài ban cho chúng con ân sủng để nhìn thấy Ngài

 trong mắt của tất cả những người tìm đến chúng con

 vì họ cần đến chúng con.

Xin Ngài ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến Thiên Chúa

 hiện diện nơi mỗi người nam nữ,

một trái tim có khả năng nhận ra Ngài

 nơi những người đau khổ và chịu bất công.

Xin cũng ban cho chúng con ân sủng

để trở thành dấu chỉ của tình yêu và hy vọng

 cho thời đại chúng con, với rất nhiều người nghèo, bị bỏ rơi, chịu thiệt thòi và di cư.

Xin làm cho tình yêu của chúng con

 không chỉ trên môi miệng,

 mà còn bằng những việc cụ thể và chân thật,

để chúng con có thể đưa ra lời chứng đáng tin

 về một Giáo hội có nhiệm vụ loan báo Tin mừng cho người nghèo,

 tự do cho tù nhân, niềm vui cho người phiền muộn

 và ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

Xin Mẹ Thánh Têrêxa, cầu nguyện cho thành phố này,

 cho dân tộc này, cho Giáo hội

 và cho tất cả những ai muốn bước theo Chúa Kitô, Mục tử nhân lành,

 như những môn đệ của Ngài,

 bằng việc thực thi công bình,

 tình yêu, lòng thương xót, hòa bình và phục vụ,

như Đấng đã đến không phải để được phục vụ,

nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho nhiều người,

 là Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Văn Yên, SJ

(VaticanNews 07.05.2019)