Đức Hồng Y Koch: trào lưu bài Do Thái gia tăng tại Âu Châu

ZURICH. ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ lo âu vì trào lưu bài Do Thái đang gia tăng tại Âu Châu.

 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho “Nhật báo Chúa nhật” (Sonntagszeitung), số ra ngày 5-4-2015 tại Zurich, Thụy Sĩ, ĐHY Koch gọi sự gia tăng làn sóng bài Do Thái là một “tình trạng bi thảm” giữa lúc người ta đang nhìn lại trang sử đen tối về sự ngược đãi và bài người Do Thái tại đại lục này. “Hiển nhiên là có nhiều người không học được điều gì từ quá khứ”.

 

Đồng thời, ĐHY Koch cũng nhấn mạnh rằng việc phê bình chính sách của Israel phải là điều có thể và không được đồng hóa việc phê bình này với xu hướng bài Do Thái. “Nếu người ta không phân biệt như thế thì sẽ cổ võ trào lưu bài Do thái thay vì bài trừ xu hướng này”.

 

ĐHY Koch người Thụy Sĩ. Ngài mô tả quan hệ giữa Giáo Hội Công Giáo và người Do Thái là “tốt”. Ngoài ra, cũng có nhiều người Do Thái coi Giáo Hội Công Giáo là một đối tác đáng tin cậy trong cuộc chiến chống nạn bài Do Thái.

 

Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Koch không loại trừ vấn đề có thể cung cấp võ khí để chống lại cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”, IS. Ngài nói: “Một vấn đề rất khó khăn, đó là phải sử dụng phương thế nào để chống lại những hành động giết người của các dân quân Hồi Giáo IS. Người ta cũng phải đồng trách nhiệm nếu chỉ đứng đó mà nhìn”.

 

Theo ĐHY, để bảo vệ dân chúng và sự tự vệ chính đáng, người ta không thể loại bỏ trên nguyên tắc việc cung cấp võ khí. Nhưng cần phải làm sao để cứu xét kỹ vấn đề giao võ khí vào tay ai và điều gì sẽ xảy ra sau đó với những võ khí ấy. (KNA5-4-2015)

 

(Vatican 04/2015)

 

G. Trần Đức Anh OP