Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn thành viên Bộ Truyền giáo và Hội đồng Công Lý và Hoà bình

VATICAN. Hôm 13-4-2015, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, làm thành viên của Bộ Truyền Giáo và Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.

 

Cùng được bổ nhiệm trong dịp này, có 14 tân Hồng Y khác đã được Đức Thánh Cha  phong ngày 14 tháng 2 vừa qua. Hôm 13-4-2015, trung bình mỗi Hồng Y mới được bổ nhiệm làm thành viên của hai cơ quan trung ương Tòa Thánh và nhiệm kỳ là 5 năm.

 

Bộ Truyền Giáo có khoảng 30 HY và 8 GM thành viên, nhóm đại hội 3 năm một lần, còn Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình có khoảng 10 HY, 8 GM và 10 giáo dân thành viên. (SD 13-4-2015).

 

(Vatican 13.4.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP