Đức Kitô đã trỗi dậy !

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2015 (Ga 20, 1- 9)

ĐỨC KITÔ ĐÃ TRỖI DẬY ! ( Ga 20, 1- 9) Allelujja , Allelujja !

 

Vâng, thưa quý vị, các bạn, thật vậy, “ Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”. ( Người là ĐỨC KITÔ ).

 

Phục Sinh là Chúa Nhật đầu tiên kể từ khi Bà Ma-ri-a-  Mác- đa – la công bố cho các môn đệ.

 

Vâng, quả thật, Đức Kitô là động cơ rao giảng, là niềm cậy trông , là sự sống muôn đời. Tại sao như vậy ? Thưa, vì Người đã trỗi dậy từ cái chết, cái chết không còn làm chủ được Người nữa. Theo đó, chúng ta thấy, sứ mạng Messia của Đấng Cứu Thế là một sứ mạng làm Người, sứ mạng tỏ bày sự Hiệp Thông của Ngôi Hai Thiên Chúa. Sứ mạng cứu độ là sứ mạng trở nên phàm nhân, mặc lấy nhân tính, hầu chia sẻ trọn vẹn sứ mạng làm người của nhân loại.

 

Vâng , đó là tinh yêu, tình yêu duy nhất được ban tặng bởi Thiên Chúa. Vì không có quà tặng nào cao cả hơn sự tự hiến chia sẻ qua tình yêu của Đấng làm Người vì chúng ta. Người đã thực thi đặc tính của tình yêu. Đặc tính của tình yêu là  sự chung thủy, nhưng trong yếu tố tình yêu bao giờ cũng có sự đương đầu với sự “ phản bội “. Vì nếu, tình yêu không gặp “ phản bội “ thì không phản ánh tình yêu đích thực, rõ nét. Cụ thể, trong kế hoạch “ tình yêu “ của Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế cũng phải ” đương đầu” với sự “ bội phản “. Không phải một lần duy nhất , bởi Giu-đa, mà là bởi  Phê-rô, và còn mãi mãi những “ Giu-đa” , những “ Phê-rô “ nữa.

 

Theo đó, chúng ta thấy, sự chết của loài người vẫn còn, và giá trị để được đón nhận ơn cứu độ là “ NIỀM TIN “. Vâng, niềm tin đem lại sự sống, niềm tin đem lại niềm hy vọng cho con người.

 

Vì vậy, Đức Kitô đã dùng nhân tính của Người để “gánh lấy” sự chết cho chúng ta. Nhưng, Người đã chiến thắng tử thần, đã đem lại cho nhân loại sự sống mới. Người đã trỗi dậy từ cái chết, chính là kết quả hành trình làm Người, tử nạn đau thương. Đức Kitô trỗi dậy từ cái chết chính là hoàn tất, chu toàn kế hoạch từ Thiên Chúa là nguồn sống.

 

Vâng, “Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết” ( Ga 20, 9), điều nầy là duy nhất và lạ lùng đối với phàm nhân. Ngày nay, sau 2015 năm, nhân loại vẫn ngỡ ngàng, vẫn hờ hững, vẫn bán tín, bán nghi, như ngay vào giây phút Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết. bằng chứng là hai tông đồ, môn đệ thân tín nhất của Người, là Gioan và Phêrô.

 

Trong tâm trạng vừa lo sợ, vừa hụt hẫng, vừa bối rối vì cái chết của  “Thầy “ mình. Nay lại “ nghe “ tin Thầy “ sống lại “, các ông thật sự ngỡ ngàng, dù đã được biết trước.

 

Đức Kitô phục sinh là Người trở về với quyền năng hằng hữu của Người. Đức Kitô phục sinh loan báo cho nhân loại một Thiên Tính duy nhất và bất diệt nơi Người.

 

Như vậy, sứ mạng Đấng Cứu Thế là một “ TIN VUI ” gọi là ” TIN MỪNG “ là như vậy. Tin Mừng được loan báo, khi Người GIÁNG SINH, Tin Mừng được loan báo , khi Người từ cõi chết trỗi dậy.

 

Đức Kitô từ cõi chết trỗi dậy là “ NIỀM VUI “cả thể cho nhân loại và cho những ai TIN vào Người.

 

Vâng, “Đức Kitô trỗi dậy từ cái chết “ , đò là : “sứ điệp cứu độ “, chứ đừng sử dụng từ ngữ ” Chúa sống lại” hay “ Chúa phục sinh “. Vâng, Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống là , chân lý Nguyên Sinh, chứ Thiên Chúa không bao giờ chết.

 

Đức Giêsu- Kitô , Đấng Cứu Độ là Đấng Messia, làm Người, mặc lấy nhân tính, để chết thay cho chúng ta, khỏi cái chết muôn đời. Và hôm nay : “TIN MỪNG PHỤC SINH “ là : “ĐỨC KITÔ trỗi dậy từ cái chết “ Alelujja , Alelujja , Alelujja !

 

Lạy Chúa Giêsu, qua phần nhân tính, Người đã chịu chết vì chúng con, nhưng qua phần Thiên Tính Người đã sống lại vì Người Hằng Sống. Xin thương ban cho chúng con một lòng kính tin , sùng mộ, hầu đáng được hưởng nhờ ơn cứu độ bởi Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời ./. Amen

 

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng,  Allelujja !

Vì Đức Kitô đã sống lại thật , Allelujja !

 

Chúa nhật PHỤC SINH 2015

P.Trần Đình Phan Tiến