Đức TGM Chaput trả lời trước lời chỉ trích về quan điểm Amoris Laetitia của giới chức Vatican

Đức Tổng Giám mục Charles Chaput của Philadelphia đã phản ứng mạnh mẽ đối với những chỉ trích của Đức Hồng y được chỉ định bổ nhiệm Kevin Farrell về việc thực hiện Tông huấn Amoris Laetitia của ngài.
Đức TGM Chaput trả lời trước lời chỉ trích về quan điểm Amoris Laetitia của giới chức Vatican

Trong một cuộc phỏng vấn với Catholic News Service, Đức Tổng Giám mục Chaput bác bỏ quan điểm cho rằng ngài đã vội vàng ban hành hướng dẫn thực hiện tài liệu của Đức Thánh Cha tại tổng giáo phận của mình. Khi được hỏi lý do tại sao ngài đã đưa ra những hướng dẫn này, ngài trả lời: “Bởi vì cả hai tài liệu Thượng Hội cuối cùng và Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Amoris Laetitia khuyến khích các giám mục địa phương làm như vậy.” Ngài tiếp tục:

Trên thực tế bạn hỏi một câu hỏi khá kỳ lạ. Nên đặt một câu hỏi hợp lý hơn đó là: Tại sao một giám mục giải thích và việc áp dụng Amoris Laetitia vì lợi ích của giáo dân lại chậm trễ? Đối với một vấn đề quan trọng như bí tích hôn nhân, sự do dự và khả nghi là không khôn ngoan cũng không độ lượng.

Đức Tổng Giám mục Chaput cũng không đồng ý với lối giải thích của Đức Hồng y được chỉ định bổ nhiệm Farrell, trưởng tân Thánh Bộ về Giáo dân, Gia đình và Sự sống, rằng hướng dẫn của ngài đã thất bại trong việc lưu ý và thấu hiểu những trường hợp đặc biệt và khó khăn mà một số cặp vợ chồng có thể phải đối mặt. Ngài trả lời:

Tôi tự hỏi nếu Đức Hồng y được chỉ định bổ nhiệm Farrell thực sự đã đọc và hiểu những hướng dẫn Philadelphia xem ra ngài hãy đặt câu hỏi. Hướng dẫn này có một sự nhấn mạnh rõ ràng về lòng thương xót và lòng trắc ẩn. Điều này có ý nghĩa là bởi hoàn cảnh cá nhân thường vô cùng phức tạp. Cuộc sống hỗn mang. Nhưng lòng thương xót và lòng trắc ẩn không thể tách rời thực tế và vẫn là nhân đức chính đáng. Giáo Hội không thể mâu thuẫn hoặc phá hoại Phúc Âm và giáo huấn của riêng mình mà không làm mất sứ vụ mệnh của mình. Điều này nên minh bạch. Những lời của chính Chúa Giêsu rất thẳng thắn và triệt để về vấn đề ly hôn.

Trong câu trả lời về đề nghị chính thức của Vatican rằng hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nên thảo luận về một chính sách toàn quốc về việc thực hiện Amoris Laetitia, Tổng Giám mục Chaput, người được bầu là chủ tịch ủy ban đã huấn luyện nhiệm vụ này nói rằng bảng danh sách đã trưng cầu ý kiến ​​các giám mục trên toàn quốc rồi và đã trình một báo cáo cho lãnh đạo của hội Đồng Giám mục.

Đức Tổng Giám mục Chaput nêu lên một số thất vọng, tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Farrell đã gợi ý rằng các cá nhân các giám mục giáo phận không nên ban hành các hướng dẫn riêng của mình. Hội đồng giám mục quốc gia không có thẩm quyền đối với một giám mục thuộc giáo phận, ngài đã chỉ ra. Ngài tiếp tục: “Nguyên là một giám mục thường trú, chắc chắn Đức Hồng y được chỉ định bổ nhiệm biết điều này, việc làm cho ý kiến ​​của mình là tất cả trở nên khó xử hơn bởi vì sự cam kết của chúng ta là hợp tác trong tình huynh đệ.”

Toàn văn cuộc phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Chaput với Catholic News Service ngay lập tức được Tổng Giáo phận Philadelphia công bố.

Jos. Tú Nạc, Nguyên Minh Sơn