Giới chức Vatican hối tiếc về sự giải thích Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Tổng giám mục Chaput

Trưởng tân Thánh Bộ về Giáo Dân, Gia đình và Sự sống của Vatican đã chỉ trích Tổng Giám mục Charles Chaput của Philadelphia vì cho rằng Amoris Laetitia không thay đổi giáo huấn của Giáo Hội mà người Công giáo đã ly dị và tái hôn không được rước lễ.   
Tổng Giám mục charles Chaput, Philadelphia

“Tôi không chia sẻ quan điểm về những gì mà Đức Tổng Giám mục Chaput đã nêu, không,” Tổng Giám Mục Kevin Farrell, người mà sẽ nhận mũ đỏ của hồng y tại một hội nghị công giáo Vatican vào thứ Bảy, đã nói với Catholic News Service. Ngài nói thêm: “Tôi nghĩ rằng có mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau mà chúng ta cần phải xem xét – mỗi trường hợp khi nó được trình bày cho chúng ta.”

Vào tháng Bảy, Đức Tổng Giám Mục Chaput đã ban hành hướng dẫn cho tổng giáo phận Philadelphia, khẳng định giáo huấn truyền thống của Giáo Hội rằng người Công giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ chỉ khi nào họ từ bỏ hoạt động tình dục.

Đức Hồng y được chỉ định bổ nhiệm Farrell cho biết ngài nghĩ rằng cá nhân các giám mục không nên ban hành hướng dẫn thực hiện Tông huấn Amoris Laetitia cho đến sau khi một “cuộc hội nghị các giám mục được triệu tập, nơi mà tất cả các giám mục Hoa Kỳ hoặc tất cả các giám mục của một quốc gia sẽ ngồi xuống và thảo luận những điều này.”

Đức Tổng Giám mục Chaput là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về thực hiện Tông huấn Amoris Laetita.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn