Đức Thánh Cha cổ võ sống và rao giảng Lời Chúa

VATICAN. ĐTC cổ vỗ các tín hữu cảm nghiệm và sống Lời Chúa để có thể loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa.

 

PopeFrancis-Đức Thánh Cha cổ võ sống và rao giảng Lời Chúa

Trên đây là nội dung bài huấn dụ của ngài trong buổi tiếp kiến sáng 19-06-2015, dành cho 140 đại biểu tham dự Đại hội thứ 10 của Liên hiệp Kinh Thánh Công Giáo, tiến hành dưới quyền chủ tọa của ĐHY tân chủ tịch Luis Antonio Tagle, TGM giáo phận Manila.

 

 ĐTC khẳng định rằng: ”Để có thể loan báo Lời chân lý, chính chúng ta phải cảm nghiệm Lời Chúa: lắng nghe, chiêm niệm, và hầu như động chạm đến Lời Chúa bằng tay chúng ta .. (Xc 1 Ga 1,1). Như Hiến chế ”Lời Chúa” (Dei Verbum) của Công đồng chung Vatican 2 gợi ý, các tín hữu Kitô phải tôn kính, đọc, lắng nghe, loan báo, rao giảng, học học và phổ biến Lời Chúa” (n.25)… Giáo Hội sẽ không loan báo Tin Mừng nếu trước tiên Giáo Hội không để cho mình liên tục được ‘Phúc âm hóa’. Một điều tối quan trọng là Lời Chúa ngày càng phải trợ thành con tim mọi hoạt động của Giáo Hội” (Ev. gaudium, 174).

 

 ĐTC nhắc đến tình trạng có nhiều nơi Lời Chúa chưa hề được công bố, được lắng nghe, và cũng có những nơi Lời Chúa bị làm cho mất mọi uy tín. Sự thiếu nâng đỡ và thiếu sức mạnh của Lời Chúa làm cho các cộng đồng Kitô kỳ cựu bị suy yếu và ngăn cản sự tăng trưởng tinh thần, cũng như lòng nhiệt thành truyền giáo của các Giáo Hội trẻ. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm nếu ”sứ điệp Tin Mừng bị nguy cơ mất sự tươi mát và không còn hương thơm của Phúc Âm nữa” (Ib. 39).

 

 Vì thế ĐTC mời gọi các tín hữu mạnh mẽ dấn thân mục vụ để làm nội bật vị thế trung tâm của Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội, làm cho toàn thể việc mục vụ được Kinh Thánh linh hoạt. (SD 19-6-2015)

 PopeFrancis-19Jun2015-9.jpg

PopeFrancis-19Jun2015-10.jpg

PopeFrancis-19Jun2015-11.jpg

PopeFrancis-19Jun2015-12.jpg

PopeFrancis-19Jun2015-13.jpg

PopeFrancis-19Jun2015-14.jpg

PopeFrancis-19Jun2015-15.jpg

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 19.06.2015)