Đức Thánh Cha tái tố giác sự phung phí lương thực

VATICAN. ĐTC Phanxicô tái tố giác sự phung phí lương thực và nạn đầu cơ làm cho giá cả lương thực trồi sụt thất thường để thủ lợi.

 Đức Thánh Cha tái tố giác sự phung phí lương thực-PopeFrancis-FAO

 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11-6-2015, dành cho 450 tham dự viên khóa họp lần thứ 39 của Tổ chức Lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma.

 

 ĐTC nói: ”Những con số thống kê về sự phung phí lương thực gây lo âu rất nhiều. 1 phần 3 số lương thực sản xuất bị phí phạm. Ngoài ra một số lượng lớn nông phẩm được dùng vào những mục tiêu khác, tuy có thể đó là những mục tiêu tốt, nhưng chúng không phải là nhu cầu trước mắt của những người đói”.

 

 Trước tình trạng đó ĐTC kêu gọi giảm bớt sự phí phạm lương thực và suy tư về việc sử dụng nông phẩm, phần lớn được dùng để nuôi súc vật hoặc chế tạo nhiên liệu thực vật. ”Dĩ nhiên cần bảo đảm những điều kiện môi sinh ngày càng lành mạnh, nhưng phải chăng chúng ta có thể tiếp tục làm điều ấy mà loại trừ người khác.”

 

 ĐTC ghi nhận sự kiện ”từ năm 2008 đến nay, giá lương thực tăng gấp đôi, có khi giá dừng lại, nhưng rồi vẫn cao hơn so với trước đây. Giá lương thực trồi sụt như thế cản ngăn những người nghèo nhất đề ra các chương trình hoặc cậy dựa vào một sự dinh dưỡng tối thiểu.

 

Trong số nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này cũng có sự đầu cơ tài chánh, giá ngũ cốc được xác định theo lợi nhuận có thể mang lại khiến cho công việc của nhà nông ở trong tình trạng không chắc chắn, lo âu vì những điều kiện thời tiến, lo lắng vì sự tàn phá mùa màng có thể xảy ra”.

 

 ĐTC cổ võ các nước nghiêm túc thực thi các quyết định của hội nghị quốc tế hồi tháng 11 năm 2014 ở Roma về dinh dưỡng và ngài cũng cổ võ việc giáo dục con người về việc sử dụng lương thực đúng đắn. Ngài cho biết đó cũng là điều ngài cổ võ khi gặp gỡ các GM, các nhà chính trị, các vị lãnh đạo kinh tế và học giả trên thế giới (SD 11-6-2015)

 

 (G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 11.06.2015)