Đức Thánh Cha tiếp Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma

VATICAN. ĐTC kêu gọi tăng cường việc huấn luyện chuẩn bị hôn phối và đồng hành với các đôi tân hôn để họ sống đời sống hôn nhân và gia đình theo ý định của Thiên Chúa.

PopeFrancis20Jan2017-07.jpg

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 21-1-2017 dành cho đoàn thẩm phán và các nhân viên của tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Tòa này có hơn 20 vị thẩm phán quốc tế, chuyên cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, từ cấp 2 trở lên.

 Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nói đến mối liên hệ mật thiết giữa đức tin và hôn nhân, giữa tình yêu và chân lý, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói: ”Nếu tình yêu không có tương quan với chân lý, thì nó sẽ chịu những thay đổi của tình cảm và sẽ không vượt qua được những thử thách của thời gian.. Chỉ khi nào dựa trên chân lý thì tình yêu mới kéo dài trong thời gian, vượt thắng những thứ phù du nhất thời và tiếp tục kiên vững để nâng đỡ cuộc hành trình chung”.

 Từ tiền đề trên đây, ĐTC nhận xét rằng ”sự thiếu sót các giá trị tôn giáo và đức tin có ảnh hưởng cả tới sự ưng thuận kết hôn. Kinh nghiệm về đức tin của những người xin kết hôn theo Kitô giáo rất khác nhau.. người thì tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ, có đời sống cầu nguyện nhiệt thành, trái lại có những người chỉ có những tâm tình mơ hồ về tôn giáo, nhiều khi xa lìa hoặc thiếu sót về đức tin”.

 Đứng trước tình trạng đó, ĐTC kêu gọi tìm ra những phương dược thích hợp: ”trước tiên cần có hành trình chuẩn bị hôn phối thích hợp, giúp các đôi vợ chồng tương lai đón nhận và nếm hưởng ân thánh, vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu chân thực, tình yêu được Chúa Giêsu cứu chuộc. Cộng đồng Kitô được kêu gọi nồng nhiệt loan báo Tin Mừng cho những người chuẩn bị kết hôn.. Cần coi tiến trình chuẩn bị hôn phối như một cơ hội thích hợp để loan báo Tin Mừng cho người lớn, và nhiều khi cho những người xa lạ với đức tin”.

 Như phương dược thứ hai, ĐTC kêu gọi giúp các đôi tân hôn. Ngài nói: ”Cần can đảm và với tinh thần sáng tạo đề ra một dự án huấn luyện cho các đôi vợ chồng trẻ, với những sáng kiến giúp họ ngày càng ý thức về bí tích họ đã nhận lãmh. Vấn đề ở đây là khuyến khích họ cứu xét những khía cạnh khác nhau của đời sống lứa đôi thường nhật, là dấu chỉ và là dụng cụ tình yêu của Thiên Chúa..

 ĐTC nói thêm rằng: ”Cộng đồng Kitô được kêu gọi đón nhận, đồng hành và giúp đỡ các đôi vợ chồng trẻ, cống hiến những cơ hội và phương thế thích hợp bắt đầu việc tham dự thánh lễ Chúa nhật, để chăm sóc đời sống thiêng liêng trong gia đình, cũng như trong khuôn khổ chương trình mục vụ tại xứ đạo hoặc trong các hội đoàn.. Nhiều khi các đôi vợ chồng trẻ bị bỏ mặc một mình, chỉ vì họ ít xuất hiện trong giáo xứ, hoặc nhất là sau khi họ sinh con.. Nhưng chính trong những lúc đầu tiên ấy của đời sống gia đình, cần phải bảo đảm cho họ sự gần gũi và nâng đỡ mạnh mẽ về tình thần, cả trong việc giáo dục con cái..” (SD 21-1-2017)

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 21.01.2017)