Đức Thượng Phụ kêu gọi ngưng đổ máu tại Ucraina

MÁTSCƠVA: Đức Thượng Phụ Kyril, Giáo chủ chính thống Nga, đã kêu gọi chính quyền Nga và Ucraina nỗ lực chấm dứt đổ máu tại Ucraina.

Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi tổng thống Vladimir Putin và tổng thống Petro Poroshenko, nhân lễ kỷ niệm 1000 năm thánh Vladimir I thành Kiev qua đời. Lễ này năm nay trùng với biến cố mừng 1027 năm nước Nga theo Kitô giáo và thánh vương Vlađimir là tác nhân chính.

 

 

Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Kyril viết: “Trong ngày kỷ niệm biến cố nước Nga thánh được rủa tội, đặt nền cho sự hiệp nhất tinh thần của các dân tộc Nga và Ucraina, và đã dậy chúng ta tinh yêu thương kitô và sự tha thứ, với con tim sầu khổ nhân danh Giáo Hội Chíng Thống Nga, tôi xin quý vị  làm mọi cố gắng để ngưng đổ máu”.

 

Đề cập tới cuộc chiễn vẫn tiếp diễn tại Ucraina, Đức Thượng Phụ Kyril nhắc lại rằng những người dễ bị tổn thương nhất trong chiến cuộc, là các trẻ em và các người tàn tật.  Giáo Hội cống hiến sự trợ giúp có thể cho các nạn nhân của cả hai phía, và trong mọi buổi cử hành phụng vụ trong  tất cả mọi nhà thờ tín hữu, hãy dâng lên lời cầu nguyện sốt sắng cho hòa bình trở lại.

 

Cả Đức Cha Onufry, TGM Kiev và toàn Ucraina cũng đang làm tất cả những gì có thể cho việc hòa giải và tái hiệp nhất nhân dân Ucraina. Các biến cố hiện nay cho thấy sự cần thiết củng cố sự hiệp nhất và nâng đỡ nhau giữa các dân tộc Slaves.

 

Tột đỉnh lễ nghi kỷ niệm đã được cử hành ngày 28-7 vừa qua tại Matscơva cũng như bên Ucraina và trong toàn thế giới chính thống. Đức TGM Onufry đã cử hành thánh lễ trong đan viện Grotte ở Kiev, sau một cuộc rước kiệu dài có sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Trong khi tổng thống Poroshenko và hàng lãnh đạo chính trị đã tham dự lễ nghi do Đức Thượng Phụ Kiev Filaret cử hành trong nhà thờ chính tòa thánh Vladimir. (SD 29-7-2015)

 

(Vatican 30.7.2015)

 

Linh Tiến Khải