Gx. Chợ Quán: Bế Mạc Năm Thánh 100 năm Chân Phước Charles de Foucauld

Từ 08g00 sáng ngày 07-12-2016, khoảng 300 người gồm các anh chị Dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu, Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, Huynh Đoàn Linh Mục Jesus Caritas, Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu, nhóm Huynh Đệ Đời Charles de Foucauld, Tu Hội Jesus Caritas và gia đình thiêng liêng Chân Phước Charles de Foucauld, các nhóm bảo trợ, cùng cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ Chợ Quán đã quy tụ lại trong thánh đường họ đạo.

 “Tinh thần của Anh Charles là sống âm thầm, khiêm nhường, ẩn dật, làm chứng cho tình yêu của Chúa qua việc phục vụ người nghèo trong mọi môi trường kể cả môi trường thù nghịch nhất”. Đó là lời Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi văn Đọc trong bài giảng lễ bế mạc Năm Thánh 100 năm ngày Giỗ Chân Phước Charles de Foucauld tại nhà thờ Chợ Quán.

Đúng 09g25 xe của Đức TGM Phaolô đã dừng trước cửa thánh đường. Đức cha đến để cùng dâng Thánh lễ với 25 linh mục, trong đó có Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, LM Christopher, Lm Gioan-Maria Trần Minh Cương, Cha sở Chợ Quán Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc và cha phó Giuse Hoàng Đình Hải.

 

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng nói: Nhân ngày giỗ 100 năm của Anh Charles de Foucauld, chúng ta hãy noi gương sống thánh thiện của Ngài. Anh Charles là  một con người sẵn sàng yêu thương, giúp đỡ người nghèo và chấp nhận sống giữa một môi trường đầy khó khăn của những người Hồi giáo. Anh hết lòng yêu mến Chúa và chịu đụng mọi gian lao trong phó thác. Những ngày trong trại tù, Anh biết mình sẽ bị giết nên viết kinh Phó Thác: “Lạy Cha, con phó mình con cho Cha, xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp Ý Cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn Cha. Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả. Miễn Ý Cha được làm trọn trong con, trong tất cả mọi loài Cha tạo dựng, con chẳng ước muốn chi khác nữa. Lạy Cha là Chúa Trời con. Con phó linh hồn con trong tay Cha. Con dâng linh hồn con cho Cha. Lạy Cha, với tất cả tình yêu của lòng con, vì con mến Cha, và vì mến Cha nên con thấy cần phải phó thác mình con cho Cha, không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con. Amen”.

Đức Tổng nhấn mạnh: “Chúng ta nên hiểu tinh thần của Anh Charles là sống âm thầm, khiêm nhường, ẩn dật, làm chứng cho tình yêu của Chúa qua việc phục vụ người nghèo trong mọi môi trường, kể cả môi trường thù nghịch nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị thuộc các cộng đoàn của anh Charles. Xin cho họ sống đúng tinh thần Charles de Foucauld để sinh ra nhiều hoa trái và hoa trái đó tồn tại lâu dài.

Cuối lễ, Cha Gioan-Maria Trần Minh Cương (Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu) đã đọc lời cảm ơn Đức cha cùng quý cha đồng tế và cộng đoàn. Sau đó, đại diện cộng đoàn dâng lên Đức cha và Đức ông những bó hoa tươi thắm trong tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà thờ.

Đức cha ban phép lành cho cộng đoàn, sau đó cùng quý cha chụp ảnh lưu niệm với các anh chị Dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu, Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, Huynh Đoàn Linh Mục Jesus Caritas, Tu Hội Thừa Sai Chúa Giêsu, nhóm Huynh Đệ Đời Charles de Foucauld, Tu Hội Jesus Caritas…

Trước khi ra về, cộng đoàn cùng dùng chung với nhau bữa cơm trưa thắm tình huynh đệ tại hội trường nhà giáo lý giáo xứ Chợ Quán.

Phạm Hân K1

Nguồn tin: TGP Sài Gòn