Hãy đi và loan báo Tin Mừng

Thứ Bảy, tuần III Phục Sinh: Mc 16,15-20

“Hãy đi và loan báo Tin Mừng”. Đây là lệnh truyền của Đức Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh, dành cho các môn đệ của Ngài. Có nhiều người cho rằng, lời mời gọi trên chỉ dành cho một số người đi tu mà thôi.

Thực ra, lời mời gọi và cũng là lệnh truyền này nhắm tới hết mọi Kitô hữu, bởi chưng, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, con người trở nên thụ tạo mới, được làm con cái Thiên Chúa và môn đệ Đức Kitô. Ơn gọi truyền giáo gắn liền với đời sống của người Kitô hữu.

Các Tông Đồ đã đón nhận khó báu Đức Tin từ Thầy Chí Thánh Giêsu và mau mắn “ra đi rao giảng khắp nơi”. Không khó khăn nào có thể làm các Ngài nhụt chí nản lòng, bởi “có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20). Những ngày tháng ở bên Thầy Giêsu để lắng nghe và chứng kiến, giờ đây, với ơn bình an, ánh sáng và niềm vui của Đấng Phục Sinh, các ngài đã đón nhận và tiếp tục sứ vụ của Thầy Giêsu trên trần gian.

Qua chính đời sống và lời rao giảng của các Tông Đồ và của những người kế vị qua muôn thế hệ, kho báu Đức Tin vẫn được gìn giữ và lan rộng khắp nơi. Ngày nay chúng ta là những người được thừa hưởng và có nhiệm vụ tiếp tục chuyển trao cho người thời nay.

Nhìn vào thực trạng của thế giới, sống lượng người chưa biết Đức Kitô và Tin Mừng cứu độ, chúng ta thấy lệnh truyền “Hãy đi và rao giảng Tin Mừng” càng trở nên khẩn thiết hơn.

Cũng giống như các Tông Đồ, khoảng thời gian bên Chúa để lắng nghe và làm mới lại tương quan cá nhân với Chúa trước khi được sai đi luôn là điều cần thiết. Trong niềm xác tín “có Thiên Chúa cùng hoạt động với tôi”, chúng ta sẽ có thể sống ơn gọi truyền giáo của mình một cách cụ thể và năng động. Từng lời nói việc làm, từ chuyện ăn uống, vui chơi, học tập đến việc bác ái, thờ phượng, tất cả đều sẽ trở thành những hành động truyền giáo rất thiết thực để loan truyền Niềm Vui Tin Mừng cho tha nhân và muôn loài thọ tạo.

Nguyện xin Thánh Thần tình yêu soi lòng mở trí và khơi lên trong chúng ta khát vọng sống vì Tin Mừng; đồng thời giúp chúng nhận ra vị trí và vai trò của mình trong Giáo Hội, can đảm sống và loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá của mình. Amen.