Hội Dòng Tiểu muội Hoa Kỳ sẽ gửi kháng cáo lên Tòa án tối cao về chỉ thị tránh thai

Hội dòng Tiểu muội vì người nghèo sẽ đòi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ quyết định kháng cáo của tòa án buộc họ phải tuân theo chỉ thị liên bang yêu cầu phạm vi bảo hiểm của thuốc ngừa thai trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động.

TieuMuoi.jpg 

 Quỹ Becket Fund for Religious Liberty, đã lập luận trường hợp Hội Dòng Tiểu muội trước Tòa Phúc thẩm lần thứ X, sẽ xử lý yêu cầu trước Tòa án Tối cao. Luật sư Mark Rienzi nói, “Chính phủ đã bị mất mọi thời cơ duy nhất mà họ đã thực hiện những tranh cãi trước Tòa án tối cao, gồm cả trường hợp giới hạn Hobby Lobby năm ngoái. Người ta sẽ nghĩ rằng họ sẽ nhận được thông báo này và ngừng gây sức ép với các Chị em Tiểu muội.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS