Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Cv 2,1-11 / 1Cr 12,3b-7. 12-13 / Ga 20,19-23
 
Chúa Thánh Thần
Nguyên lý sống và nguyên lý hiệp nhất

Mùa Phục sinh được kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Qua biến cố này, sức sống Phục sinh từ Đức Kitô được phát triển sung mãn; vì Chúa Thánh Thần hiện xuống để khai sinh Giáo hội và làm cho Giáo hội được tràn đầy sức sống trong sự hiệp nhất. Thế nên, Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý làm cho sống; Ngài cũng là nguyên lý làm nên sự hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa.

* Sống, đó là hoạt động và tăng trưởng. Hai dấu hiệu đó cho thấy một sức sống đang tăng trưởng dồi dào hay đang suy yếu. Một sinh vật, nếu không hoạt động (ít nhất là hoạt động ngay trong chính mình, như trường hợp cây cối) và không tăng trưởng, nó đang đi đến chỗ chết. Ngược lại, một sức sống sung mãn được thể hiện trọng hoạt động “mạnh” và tăng trưởng “nhanh”. “Đức tin sống” là đức tin đang hoạt động và đang tăng trưởng.

Chúa Thánh Thần là nguyên lý sống của đời sống đức Tin. Nói cách khác, chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ đức tin của chúng ta và làm cho đức tin đó hoạt động mạnh mẽ trong cuộc đời kitô hữu; điều này được nhận thấy dễ dàng qua hiệu quả của công việc chúng ta thực hiện. Hiệu quả công việc đó là “xây dựng một nước công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Phao-lô); hiệu quả đó là hoa trái đức Ái, là lòng kiên vững Cậy Trông.

Như thế, chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần cho đức tin ta sống và sống dồi dào hơn.

* Hình ảnh tháp Babel, biểu tượng sự chia rẽ, đã bị xóa bỏ toàn bộ trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, vì Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất, Ngài giúp cho con người hiểu được “tiếng lòng” của nhau. Ngài làm cho muôn người được đồng tâm nhất trí trong một đức Tin, một tình yêu. Sự chia rẽ sẽ dẫn đến sự chết, suy tàn; nhưng hiệp nhất sẽ làm nên sức sống mới, làm tăng trưởng luôn. Chính Chúa Thánh Thần đã hiệp nhất muôn người muôn ý, để xây dựng chi thể Đức Kitô là Hội thánh.

Ngày lễ Chúa Thánh Thần là dịp để chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả những người tin Chúa Giêsu trên trần gian này.

* Chúng ta cầu khẩn nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng ta và trong cộng đoàn chúng ta; để “Dân Cha rực sáng như dấu chỉ nói lên sự hiệp nhất và hòa thuận, trong một thế giới bị xâu xé vì bất hòa” (Kinh Tạ Ơn / mẫu hội họp I).

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là hy vọng của chúng con
Xin Chúa đừng để đời sống chúng con rơi vào hư vô,
Nhưng xin cho niềm khát khao sống thánh thiện
nở noa trong chúng con và làm vinh danh Chúa.
Amen.

 
Tác giả bài viết: Lm. Anphongxô Vũ Trung OP.