LM John Võ Hồng Khanh của TGP Los Angeles bị cấm cử hành phụng vụ vì lem nhem tiền bạc

Tòa Tổng Giám Mục Los Angeles trong ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã ra thông cáo gửi các giáo xứ trong TGP về việc Linh Mục John Võ Hồng Khanh bị mất năng quyền cử hành phụng vụ tại bất kỳ cơ sở nào của TGP Los Angeles.


 
Thông cáo do Đức ông Lorenzo Miranda và cha Alex D. Aclan, Đại diện Đức TGM đặc trách Giáo Sĩ (đã ký). 
 

Thông cáo cho biết Lm Võ Hồng Khanh đã quyên góp tiền cách bất chính để tiêu dùng cho mục đích cá nhân.  

Thông báo viết như sau:

Văn Phòng Đại diện Đức TGM Đặc Trách Giáo Sĩ xin thông báo: Cha John Võ (Võ Hồng Khanh) không còn năng quyền cử hành phụng vụ tại bất cứ cơ sở nào của Tổng Giáo Phận.
 
Cha Võ đã quyên góp tiền cách bất chính để dùng cho mục đích cá nhân. Nếu cha Võ có đến nơi nào cử hành phụng vụ hoặc quyên góp tiền, xin qúy vị gọi cho Văn Phòng Đặc Trách Giáo Sĩ, số điện thoại (213) 637-7284.
 
Bản thông cáo cũng ghi chú thêm: Xin ban điều hành các giáo xứ tiếp tay phổ biến thông báo này tới các nhóm trong giáo xứ. Đặc biệt, các Nhóm Canh Tân Đặc Sủng (Charismatic Prayer Groups) thường hay mời các linh mục tham dự các buổi cầu nguyện.
 
Nhưng nếu qúy vị có nghi ngờ gì về bất cứ ai tự xưng là linh mục thì xin thông báo cho Tổng Giáo Phận. (Ghi chú: Bản dịch của www.Saigonecho.com) 
 
Nguồn: Thông báo từ trang Web của TGP Los Angeles: http://www.la-archdiocese.org/