Mọi người đều có bổn phận nuôi kẻ đói ăn

THÀNH PHỐ MÊHICÔ: Tất cả mọi người đều có bổn phận cho kẻ đói ăn, và có thể góp phần làm giảm bớt nạn nghèo đói trong môi trường sống của mình.

 

ĐHY Norberto Rivera Carrera, TGM thành phố Mêhicô, đã khẳng định như trên trong thánh lễ kỷ niệm 20 năm cai quản giáo phận ngày 28 tháng 7 vừa qua. Giảng trong thánh lễ tạ ơn, ĐHY đã duyệt qua một vài vấn đề dựa trên bản phân tích tình hình đất nưóc, trong đó có nạn nghèo túng gia tăng và nạn phung phí thực phẩm. ĐHY nói: “Thật đáng buồn, khi thấy số người nghèo gia tăng trong nước, nhưng thật là điều gây gương mù gương xấu, vì trong thủ đô của chúng ta, có hàng ngàn tấn thực phẩm bị phung phí, trong khi đó có biết bao nhiêu người tiếp tục phải đói trên đường phố, và không có ai phân phát cho họ sự phong phú mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho một ít người mà thôi.

 

Theo ước tính của tổ chức Coneval tại Mêhicô, gần 80% các trẻ em và người trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, sống thiếu thốn, trong khi có khoảng 50%, tức 20 triệu, phải sống trong nghèo túng. Điều kiện vệ sinh cũng rất là tồi tệ. Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng ta với nhiều nguồn nước dư dật, nhưng chúng ta phung phí nó với các hệ thống dẫn nước cũ rích, không có chương trình ngăn ngừa, che chở các nguồn nước, lại còn khiến cho nó bị ô nhiễm và phung phí nước.

 

Để cải tiến tình trạng sống, không ai được phép cảm thấy mình được miễn bổn phận nuôi kẻ đói ăn, cả khi chỉ có một người đang chết đói, chúng ta không có quyền quay lưng như thể chuyện đó không liên hệ gì tới mình. Tất cả mọi người đều có thể góp phần sửa chữa lại tình trạng này. Chúng ta không được rơi vào cám dỗ cho rằng việc phân chia tài nguyên và các nhu yếu phẩm chỉ là bổn phận của Liên Hiệp  Quốc, của các chính quyền và các cơ quan. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm, cả thường dân nữa, cũng có bổn phận góp phần trợ giúp nuôi người đói khát trên thế giới. Và không phải chi nuôi với cơm bánh, mà cả với nền giáo dục, việc săn sóc sức khỏe, tôn trọng tất cả mọi quyền lợi và các nhu cầu nền tảng của con người nữa.”

 

ĐHY không quên cám ơn sự cộng tác của mọi thành phần giáo phận đã trợ giúp ngài cai quản tổng giáo phận trong 20 năm qua. Ngài cũng xin lỗi tất cả những ai đã bị xúc phạm hay thất vọng vì sự bất lực hay thiếu chú ý của ngài đối với họ. (SD 28-7-2015)

 

(Vatican 29.7.2015)