Các Giám mục Perù kêu gọi diệt trừ nạn gian tham hối lộ và nghèo đói

LIMA: Các Giám Mục Perù kêu gọi chính quyền và toàn dân cương quyết tiêu diệt nạn gian tham hối lộ và nghèo đói.

 

Các GM Perù đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân Ngày lễ quốc gia 28-29 tháng 7. Trong sứ điệp công bố ngày 26 tháng 7, Ban Thường Vụ HĐGM khẳng định rằng: “Chúng ta có bổn phận nhổ tận gốc rễ các kẻ thù lớn của tự do: đó là bạo lực,  gian tham hối lộ, nghèo đói, bất bình đẳng xã hội và dốt nát. Có một tương lai đầy hứa hẹn được mở ra cho Perù, nhưng lại bị  lu mờ bởi thiếu đồng thuận và hiệp nhất, bởi vì nếu người ta bỏ ra một bên các quyền lợi đích thật của quốc gia, thì người ta cho thấy một hình ảnh luân lý xấu xa. Trước các bất bình và không hài lòng của nhân dân đối với cung cách cai trị của hàng lãnh đạo chính trị, chính quyền phải nhớ rằng mình có bổn phận cai quản đất nước với lòng khiêm tốn và yêu thương người dân, vì “chính trị là một trong những hình thức cao cả nhất của bác ái phục vu công ích.”

 

Các GM nhấn mạnh giá trị sự sống của con người, là gốc rễ của mọi niềm hy vọng; và điều này chỉ có thể được xây dựng bởi dấn thân hằng ngày trong việc làm, trong óc sáng tạo, sự liêm chính, tình liên đới, đức tin và tình yêu thương huynh đệ. Gia đình Perù là tế bào nền tảng của quốc gia và là điểm tham chiếu của các giá trị của đất nưóc, mà chính quyền có bổn phận phải bảo vệ. Xã hội của chúng ta phải là hoa trái của các giá trị, mà chúng ta đã lãnh nhận từ  gia đình như là món quà quý của Thiên Chúa; các giá trị mà chúng ta phải giữ gìn và thăng tiến, không chỉ như các hành động cá nhân, mà cả trong kinh nghiệm xã hội nữa.

 

Trong số nhiều thách đố của thế giới hiện nay, có các hình thức tư tưởng mới, sự phát triển kỹ thuật, nền an ninh cho dân và ý thức môi sinh. Giáo Hội Perù mời gọi mọi người mở rộng tâm trí dể đương đầu với các thực tại mới này, bằng cách lấy bản vị con người làm trung tâm, tôn trọng che chở và thăng tiến nó.

 

Sứ điệp của các GM cũng ca ngợi sự khác biệt, vẻ đẹp và sự tốt lành của trái đất, mà Thiên Chúa đã quảng đại trao ban cho nhân loại. Thế giới không phải là vấn đề cần giải quyết, mà là một mầu nhiệm mừng, mà chúng cần chiêm ngưỡng trong tươi vui và chúc tụng.

 

Sau cùng, các GM nhắc lại điệp khúc của quốc ca Perù khẩn nài “tự do luôn mãi”, mà quốc gia đã chinh phục được với biến cố nảy sinh cách đây 194 năm. Tự do là ơn cao trọng Thiên Chúa ban, khi được đức tin và Lời Chúa soi sáng, nó giúp chúng ta sống một cách ý thức, có tinh thần trách nhiệm và liên đới để tiến bước trong nỗ lực xây dựng một Perù này càng công bằng và huynh đệ hơn.

 

Như mọi năm, Thánh lễ Tạ Ơn được ĐHY Juan Luí Cipriani, Giáo chủ Perù, chủ sự trong nhà thờ chính tòa Lima với sự hiện diện của tổng thống, đại diện chính quyền và nhiều giới chức lãnh đạo dân sự và quân sự. (SD 26-7-2015)

 

(Vatican 29.7.2015)

 

Linh Tiến Khải