Một nữ tu bị cướp giết ở Congo

Chiều thứ 3, (29/1172016), nữ tu Marie Claire Agano, người Congo, thuộc dòng Phanxicô của Chúa Kitô Vua đã bị một số kẻ cướp giết hại.
Một nữ tu bị cướp giết ở Congo
Sơ Marie Claire bị giết bằng giết bằng lưỡi lê trong văn phòng tại trung tâm dạy nghề do sơ phụ trách ở giáo xứ Mẹ Thiên Chúa ở Bukavu, Congo.
 
Cái chết của sơ Marie Claire gia tăng số các tu sĩ hiến mạng sống vì Tin mừng ở Bukavu. Trong danh sách này có 3 nữ tu bị giết năm 2014, có Đức tổng giám mục Christophe Munzihirwa của Bukavu bị giết cách đây 20 năm.
 
Bukavu là nơi có nhiều khoáng sản nhưng lại có nhiều xung đột bạo lực đẫm máu, những nguồn tài nguyên làm giàu cho tất cả nhưng không cho người dân Congo. Bukavu giống như là biên giới của tình yêu trong bối cảnh ghi dẫu bởi bạo lực và sơ Marie Claire  đã sống trong bối cảnh đó.
 
Nữ tu Teresina Caffi đã  viết về sơ Marie Claire: “Người ta không chọn cách chết nhưng chọn cách sống. Và chọn lựa đó có thể đưa đến kết quả này, không cần thiết, không tìm kiếm, nhưng có thể. Tôi nghĩ rằng một người trở nên tự do khi sẵn sàng chấp nhận cái chết, bởi những điều họ tin vào, hay đúng hơn, bởi những người mà họ sống cùng.”
 
 Hồng Thủy, RadioVaticana