Một vài nhận định liên quan đến hiện tượng Sứ điệp từ trời qua lăng kính thần học tín lý

MỘT VÀI NHẬN ĐỊNH

LIÊN QUAN ĐẾN HIỆN TƯỢNG “SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI”

CỦA “MARIA DIVINE MERCY”,

QUA LĂNG KÍNH THẦN HỌC TÍN LÝ

 

Những “sứ điệp từ trời” được cho biết là do một tác giả nữ “nặc danh”, dưới tên giả là “MARIA DIVINE MERCY” [Maria, lòng thương xót của Thiên Chúa] (từ đây, sẽ được viết tắt là “MDM”), tự xưng mình là người được Thiên Chúa-Ba Ngôi và Đức Maria khải thị và mặc khải: theo ngôn ngữ chuyên môn, thì đó là điều vẫn thường được gọi là một thứ mặc khải tư!

Cho đến bây giờ, tiêu chí để nhận định và đánh giá những hiện tượng loại nầy là “Normae S. Congregationis pro Doctrina Fidei de Modo procedendi in judicandis praesumptis apparationibus ac revelationibus die 25 Februarii 1978” (“Những chuẩn tắc của Thánh Bộ Đạo lý Đức Tin về phương pháp tiến hành khi phải phán đoán đánh giá những hiện tượng được coi như là những cuộc hiện ra và những mặc khải, ngày 25 tháng 02 năm 1978” [từ đây sẽ được gọi tắt là “Những Chuẩn Tắc của Thánh Bộ Đạo Lý Đức Tin 25-2-1978”]) [1] :

“II.3.1.2 – Các tiêu chuẩn để phán quyết, kể cả phán quyết cái nhiên, về tính cách của các cuộc hiện ra hay mặc khải được dư luận cho là sự lạ:

II.3.1.2.A – Các tiêu chuẩn tích cực:

II.3.1.2.A.a) Sự chắc thực theo lương tâm hoặc ít là phỏng đoán mạnh là có thực, sau khi đã điều tra nghiêm túc.

II.3.1.2.A.b) Những hoàn cảnh đặc thù liên quan đến sự hiện hữu và bản tính của sự kiện, đó là:

II.3.1.2.A.b.1 – Tư cách nhân vị của người hay những người đương sự (nhất là sự quân bình tâm lý, sự lương thiện và ngay thẳng trong đời sống luân lý, sự thành thực và vâng phục thường xuyên đối với Giáo Quyền, khả năng trở về với chế độ thường qui của đời sống đức tin, v.v.) ;

II.3.1.2.A.b.2 – Xét chính nội dung của mặc khải ấy có hợp với tín lý và linh đạo đích thực chăng và có miễn nhiễm sai lầm chăng;

II.3.1.2.A.b.3 – Việc sùng kính lành mạnh và kết quả thiêng liêng dồi dào và thường hằng (thí dụ: tinh thần cầu nguyện, các ơn trở lại, các chứng tá bác ái, v.v.).

II.3.1.2.B – Các tiêu chuẩn tiêu cực:

II.3.1.2.B.a) Sự sai lầm tỏ tường về sự kiện.

II.3.1.2.B.b) Những sai lầm về đạo lý vốn được gán cho là do chính Thiên Chúa, hoặc do Đức Trinh Nữ Maria, hoặc do một vị Thánh nào đó đã bày tỏ cho (tuy nhiên, cũng phải xét đến trường hợp đương sự có thể – dù là vô ý thức – thêm vào nội dung mặc khải vốn thật sự siêu nhiên những yếu tố thuần túy nhân loại, thậm chí cả một sự sai lầm vào đó về trật tự tự nhiên (cf. S. Ignatius, Exercit. N. 336).

II.3.1.2.B.c) Sự tìm kiếm lợi lộc mật thiết gắn liền với chính sự kiện ấy.

II.3.1.2.B.d) Các hành động vô luân mà chính đương sự cũng như những tùy viên của đương sự đã lỗi phạm trong thời gian hoặc nhân cơ hội sự kiện xẩy ra.

II.3.1.2.B.e) Các chứng tâm thần hay các khuynh hướng bệnh tâm thần nơi đương sự, được biết chắc chắn đã là nguồn cảm hứng gây nên sự kiện được coi là siêu nhiên ấy, hoặc chứng bệnh loạn thần kinh hay chứng thác loạn tập thể, hay chứng bệnh nào khác thuộc loại ấy.

Cần phải lưu tâm rằng các tiêu chuẩn hoặc tích cực hoặc tiêu cực nầy là để chỉ dẫn chứ không phải để áp đặt, và cần phải liệt kê ra để tăng cường thêm chứng cứ trong trường hợp các tiêu chuẩn gặp gỡ bổ túc cho nhau cách nào đó.”

Trên những cơ sở đó, chúng ta sẽ thử đưa ra một vài nhận định sơ bộ về hiện tượng “Sứ điệp từ trời nầy”: a) về tư cách “thị nhân” (visionnaire) của đương sự; b) về nội dung các “sứ điệp” của đương sự.

 

I.   VỀ TƯ CÁCH “THỊ NHÂN” CỦA ĐƯƠNG SỰ

Trên cơ sở tài liệu “Những Chuẩn Tắc của Thánh Bộ Đạo Lý Đức Tin ra 25-02-1978” liên quan đến chính “đương sự thị nhân”, mục “II.3.1.2.A.b.1 – Tư cách nhân vị của người hay những người đương sự (nhất là sự quân bình tâm lý, sự lương thiện và ngay thẳng trong đời sống luân lý, sự thành thực và vâng phục thường xuyên đối với Giáo Quyền, khả năng trở về với chế độ thường qui của đời sống đức tin, v.v.).”, chúng tôi nghi ngờ tư cách “thị nhân” của “MDM”. 

I.1- Thật vậy, mãi cho đến bây giờ, hình như chưa ai biết được đương sự nầy là ai, ngoài cái tên giả là “MARIA DIVINE MERCY”! Là Công giáo, Tin lành, Anh giáo, Chính thống giáo hay Tam Điểm…?

Trong lời “Giới Thiệu” của một số cổ động viên cho Phong trào nầy đăng trên trang Website http: // sudieptutroi.net, có viết:

Maria Divine Mercy là một phụ nữ đã có gia đình hiện đang sống bên Châu Âu. Cô được Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cùng Thần Khí cũng như Mẹ Maria ban cho những thông điệp rất quan trọng và cấp bách có liên quan đến Sách Khải Huyền của Thánh Gioan có liên quan đến Cuối Thời nhưng không phải là Tận Thế. Những thông điệp nầy được ban cho cô Maria hầu như mỗi ngày cho tới ngày Chúa Tái Lâm.

Chúa Giêsu muốn cô giấu tên và cô muốn người ta gọi cô là Maria Divine Mercy – tạm dịch là Maria Tông Đồ Lòng Chúa Xót Thương. Cô nhận được thông điệp kể từ tháng 11 năm 2010 cho đến nay…” [2]

Thái độ úp úp mở mở, nặc danh của đương sự nhằm mục đích gì?

Đây có thể là biểu hiện của một sự khiêm tốn, nhưng, ngược lại cũng có thể là biểu hiện của một con người rất gian manh, xảo quyệt trong nghệ thuật đánh lừa người khác.

Cái nguy hiểm nhất của thái độ nặc danh nầy, trước tiên, đó là có khuynh hướng tự biến mình thành tiêu chuẩn, thành thước đo duy nhất của những sự thật liên quan đến Thiên Chúa, Giáo Hội và con người ! Đó chính là điều hoàn toàn đi ngược lại với cung cách hành động của Thiên Chúa và của Giáo Hội! Ai và làm cách nào để có thể là tiêu chí khách quan để khẳng định được đó là những “sứ điệp” từ trời!

Chúng ta thử đọc một vài câu trong “sứ điệp” ngày 02 tháng 4 năm 2012, đầy những ngôn từ hàm hồ và ngụy biện của nó:

Hỡi ái nữ của Ta, con hãy nghỉ ngơi đi và hãy cứ để mặc những người không tin những Lời sự thật của Ta tiếp tục đã kích chống báng đi.

Con không được phép kháng cự để bảo vệ Lời của Ta, nhưng Ta khuyên con không nên tìm cách giải thích cho những ai không tin những Lời Ta vì đó không phải trách nhiệm của con.

Hỡi con, không biết con cố gắng biết mấy để chứng thực những lời nầy là từ Ta ban ra cho nhân loại ngày nay, con không được làm thế…” (http: // sudieptưtroi.net).

Ở đây, có vẻ như Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền của Giáo Hội hầu như không còn là tiêu chí khách quan tuyệt đối để biện phân các sự thật liên quan đến Thiên Chúa, Giáo Hội và con người, ngoại trừ một phần sách Khải Huyền của Gioan và chính “tác giả là MDM” !  

I.2- Nhưng, chiến lược thâm độc và nguy hiểm nhất của “MDM” là phá nát cơ cấu hữu hình của Giáo Hội kitô qua việc ca tụng Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI và hạ nhục Vị Giáo Hoàng kế vị của ngài, theo thủ đoạn “chia rẽ ra để dễ bề bẻ gãy bó đũa” :

 

Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI, người đang ở trong nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh Rôma

Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ khắp mọi nơi hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng BÊNÊĐICTÔ XVI, người đang ở trong nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh Rôma

Một âm mưu do ma quỉ đã được đặt ra trong hơn một năm qua sẽ sớm được toàn thế giới biết đến…

Ngụy Giáo Hoàng đang chờ để ra mắt thế giới.

Các con không thể bị lừa gạt bởi vì hắn sẽ không phải từ Thiên Chúa mà đến.

Chìa khóa của Tòa Thánh Rôma đã được trả lại cho Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao sẽ cai trị từ trời…” (“Sứ điệp của Mẹ” ngày 20 tháng 3 năm 2012).

Dựa vào đâu mà “MDM” dám khẳng định “Chìa khóa của Tòa Thánh Rôma đã được trả lại cho Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao sẽ cai trị từ trời…”? Chẳng lẽ trung gian duy nhất còn lại trên trái đất nầy trong tương quan với Thiên Chúa-Ba Ngôi chỉ còn là “MDM”!

 

II.   VỀ NỘI DUNG CÁC “SỨ ĐIỆP”

Nói chung, đây là vấn đề khá phức tạp. Phức tạp, bởi vì ranh giới giữa chính thống và lệch lạc, trong hầu hết các “sứ điệp” của Maria Divine Mercy chỉ là một sợi tơ mành. Bộ áo mặc bên ngoài của những “sứ điệp” nầy có vẻ như là kitô, công giáo, nhưng bên trong lại có khuynh hướng của một số giáo phái tin lành và lệch lạc về mặt thần học tín lý.

II.1- Liên quan đến Giáo Hội học

Tham vọng và ý đồ thâm độc của “MDM” là tiêu diệt Giáo Hội hữu hình, vốn là Thân Mình của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, qua đó, sẽ không còn bất cứ giáo hội nào là trung gian giữa Thiên Chúa và con người có thể tồn tại trên hoàn cầu, ngoài “tôn giáo của chính MDM” hay nói đúng hơn ngoài chính “MDM”!

Lời dạy của Ta, được duy trì trong Hội Thánh Công Giáo và Giáo Hội sơ khởi của các Tông Đồ, nay đang là mục tiêu đầu tiên bị tấn công trong những mục tiêu khác và sẽ dẫn đến sự phân chia trong Giáo Hội…

Hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha BÊNÊĐICTÔ XVI của Ta để ngài được luôn mạnh mẽ khi phải đối mặt với bè lũ đối lập…

Làm sao mà Giáo Hội của Ta, với lề luật mới, phiên bản thật Ta ban cho nhân loại bị chỉnh sửa méo mó, lại có thể đại diện cho Ta được ?

Không thể được. Đây là lý do tại sao Cha Ta sẽ chỉ đạo Giáo Hội của Ngài, các kitô hữu trung thành, từ thiên đàng.

Ngài sẽ nắm giữ chìa khóa cho đến ngày Tái Lâm khi Giêrusalem mới mọc lên, một Giáo Hội Công Giáo thực sự, chỗi dậy từ đống tro tàn được khai hoang bởi tất cả các con cái Thiên Chúa, tất cả các tôn giáo đều qui về một…” (“Sứ điệp” ngày 07/4/2012; xem thêm “Sứ điệp” ngày 10/4/2012). 

II.2- Liên quan đến Cánh Chung học

Viễn kiến cánh chung của “MDM”, nói chung, chỉ bó hẹp trong cái khung nhìn của Sách KHẢI HUYỀN, vì thế, thường phiến diện và mang tính khiên cưỡng :

Và sau đó sẽ là ngày Tái Lâm của Ta – một phép lạ vĩ đại nhất kể từ khi Ta phục sinh.

Đây sẽ chính là ngày Ta đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Đây là ngày Ta đến để tụ họp gia đình Ta lại và chúng ta sẽ trở nên một.

Đây sẽ là khởi đầu của triều đại Ta khi mà Thiên Đàng và trái đất hợp nhất nên một cho 1000 năm.

Tại thời điểm nầy, tất cả sẽ sống theo như Thánh Ý của Cha Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của con.” (“Sứ điệp” ngày 31/3/2012).

Tất cả những người có tên ghi trong Sách Sự Sống sẽ được nâng lên cả hồn lẫn xác, thân xác sẽ không bị thối rửa và trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Ta.

Tất cả những người được tuyển chọn sẽ sống theo như Thánh Ý của Cha Ta.

Các con sẽ sống trong tình yêu, thanh bình và sung sướng trong triều đại Vinh Quang của Ta trên trái đất 1000 năm…” (“Sứ điệp” ngày 06/4/2012).

Đây là tàn dư của “thuyết ngàn năm” (millenarismus) vốn đã bị Giáo Hội kết án từ lâu (xem Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 676).

II.3- Liên quan đến nội dung mặc khải

Thông thường, nội dung của mặc khải chủ yếu liên quan đến đức tin và phong hóa, tức là liên quan đến đời sống thuộc linh của con người; còn đối với MDM, các vấn đề linh tinh như thống nhất tiền tệ, rước lễ qua miệng hay qua bàn tay cũng nằm trong nội dung được mặc khải :

“…Hỡi con, hãy nói với các con cái của Mẹ là hãy ăn chay vào Thứ Sáu Tuần Thánh nầy để ngăn chặn việc thống nhất tiền tệ quốc tế.

Lời cầu nguyện và ăn chay của các con có thể ngăn chặn được điều nầy…” (“Sứ điệp của Mẹ” ngày 27/3/2012).

Bí Tích Thánh Thể Chí Thánh phải được đón nhận trên lưỡi và không được đón nhận một cách ô nhơ bởi bàn tay con người…” (“Sứ điệp” ngày 06-7-2011).

TẠM KẾT

Trên cơ sở những phân tích trên đây, chúng tôi cho rằng “MDM” không có tư cách là một thị nhân đích thực, và những cái gọi là “sứ điệp” của “MDM” đầy dẫy những lệch lạc về mặt thần học tín lý và nguy hiểm cho đời sống đức tin của tín hữu…

                                     


[1] Xem Nhiều tác giả, Lược sử Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao, bản việt ngữ của Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Đăng, Nxb. Tôn Giáo 2009, trg. 58-60.

[2] Xem “Sứ điệp từ trời được ban cho nhân loại qua chị MARIA DIVINE MERCY”, Phần II, lưu hành nội bộ, trg. 001.

 

Tác giả: Linh mục Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG
Nguồn: giaolyductin.net