Đại ngôn sứ của truyền thông Việt Nam

Từ sau 1975 đến nay, có thể khẳng định rằng Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài là gương mặt sáng giá nhất trong giới truyền thông công giáo của Việt Nam. Đến với lãnh vực này một cách hoàn toàn tình cờ trong bối cảnh đặc biệt, Đức Ông Phêrô đã gắn bó với nó trọn vẹn cả cuộc đời như là cái nghiệp trong tư cách thi hành sứ mệnh ngôn sứ trong thánh chức linh mục thừa tác của mình.

Chính bản thân Đức Ông Phêrô không hề nghĩ mình được gửi đi Rôma du học để rồi đến một nước khác thi hành sứ vụ này. Do đó, lúc đầu ngài đã tính bài thoái thác bằng cách xin sang Đức để học tiếng. Thế nhưng, một khi đó là việc Thiên Chúa giao phó và Giáo Hội cần thì đương sự không thể thoái lui. Thời gian học tiếng ở Đức đã hết, Đức Ông Phêrô lên đường đến Philippine với hành trang thanh thoát của người được sai đi.

Hết ngày này tháng khác, hết năm này sang năm khác, cứ thế trong suốt gần bốn thập niên, Đức Ông Phêrô miệt mài thi hành trong âm thầm sứ mệnh rao giảng Lời Chúa, cập nhật những tin tức của Giáo Hội, phổ biến học thuyết công giáo và cung cấp món ăn tinh thần bồi bổ để củng cố đời sống đức tin cho các giáo dân tại Việt Nam trong thời điểm khó khăn không có nhiều linh mục coi sóc và các sinh hoạt công giáo đều bị hạn chế.

Trong hoàn cảnh đó, giọng đọc mang tên thân thương Đặng Thế Dũng trên chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu trở nên quen thuộc và không thể thiếu của thính giả công giáo Việt Nam. Cứ thế, ngài cống hiến trọn vẹn sức lực và tâm trí để  thi hành chức năng ngôn sứ cách đặc biệt, làm công việc mục vụ của một cha xứ không biên giới, đảm nhiệm chức năng của nhà đào tạo đời sống thiêng liêng…Ngoài ra, tập sách « Lẽ sống » được tập hợp lại mỗi năm thực sự trở nên cuốn sách gối đầu giường của nhiều người công giáo. Biết bao nhiêu linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân được hưởng nhờ những ích lợi tốt đẹp này.

Đức Ông Phêrô đã hoàn thành sứ vụ được trao phó trong hoàn cảnh đặc biệt. Chắc chắn, giờ đây ngài sẽ được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng. Loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh vẫn là công việc ưu tiên hàng đầu của toàn thể Giáo Hội, trong đó có mỗi người chúng ta. Để việc thi hành sứ vụ này cách hiệu quả, việc tận dụng các phương tiện truyền thông thời hiện đại là rất cần thiết. Những gì Đức Ông Phêrô đã làm được là một minh chứng sống động không thể phủ nhận.

Tăng Kỳ Mục