Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy tuần IX Mùa Thường Niên

THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12, 38-44

 

Lời Chúa:

“Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43).

Câu chuyện minh hoạ:

Có một người được mời dự một buổi tiệc lớn, ông nhận lời và đến nơi với bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai nói chuyện và để ý ông. Ông quay về và mặc vào bộ áo đẹp nhất, có đính các hạt kim cương. Rồi ông quay trở lại đám tiệc, lập tức những lời chào hỏi; lời mời đẹp nhất; chỗ danh dự nhất dành cho ông. Ông liền cởi áo khoác, đoạn lấy thức ăn đựng vào cái áo và nói: “mày ăn đi, người ta mời mày đó!”. Quả thật người đời thường hay cư xử với nhau như vậy.

Suy niệm:

Sau khi Chúa Giêsu cảnh giác cho các môn đệ về thói đạo đức giả của các kinh sư, thì người cũng nêu gương sáng về sự hi sinh quảng đại hết mình của người đàn bà goá, như Chúa Giêsu đã nói: “mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12,44).

Bởi vì, Thiên Chúa không cần hình thức khoe khoang bên ngoài; không cần nhiều tiền của. Nhưng cái mà Thiên Chúa ưa thích chính là tâm hồn chân thành, là sự hy sinh chính bản thân mình vì Chúa và vì tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn nhớ và sống điều răn quan trọng nhất, đó là kính mến Chúa và yêu thương tha nhân, để đời sống của con luôn làm sáng danh Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An