Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH

Ga 17,20-26

 

Lời Chúa:

“Xin cho họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,21).

Câu chuyện minh hoạ:

Mẹ Têrêsa Calcutta đã được cả 90 nước mời đến trung tâm lo cho người cùng khổ, Mẹ không đòi hỏi gì nơi chính phủ cả, Mẹ chỉ xin cho các nữ tu đang phục vụ ở đó có điều kiện cầu nguyện và dự lễ. Chính nhờ sống hiệp thông với Thiên Chúa mà Mẹ Têrêsa và các nữ tu của Mẹ có thể phục vụ những người đang hấp hối không được ai chăm sóc, bởi vì các nữ tu đó tin rằng phục vụ tốt những người cùng khổ, đó là phục vụ chính Đức Giêsu Kitô.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Hội Thánh, như lời Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,20).

Chúa Giêsu cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh hiệp nhất với nhau, vì tất cả mọi người đều được mời gọi tham dự vào vinh quang của Đức Kitô. Và một khi được hiệp nhất với nhau như thế thì chúng ta cũng được dự phần vào sự hiệp thông tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn là người ra đi xây dựng mối hiệp nhất với mọi người bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ. Amen

Têrêsa Mai An