Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên

THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Mc 10,46-52

 

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51)

Câu chuyện minh hoạ:

Ngày 19.03.1996, Đức cha Fabian W. Bruskewitz đã ký sắc lệnh ra vạ tuyệt thông cho những người Công giáo trong địa phận Lincoln, Nebraska của ngài mà lại cố tình ở trong 12 đoàn thể có những chủ trương đi ngược lại Giáo huấn của Hội Thánh. Chủ trương của những nhóm này là cổ võ cho việc chấp nhận phá thai, ngừa thai nhân tạo, đồng tính luyến ái, truyền chức linh mục cho phụ nữ…

Người ta thấy đây là một việc chưa hề xảy ra trong lịch sử. Có nhiều người tán thành và ủng hộ. Nhưng cũng có lắm kẻ phê bình chỉ trích ngài.

Về phần Đức cha, ngài vẫn giữ lập trường: “Tôi thật sự cảm thấy án lệnh phạt vạ tuyệt thông đã được hình thành trong bầu khí cầu nguyện, và từ động cơ của sự quan tâm và yêu mến mục vụ đích thực dành cho những người được giao phó cho tôi chăm sóc. Tôi nghĩ, tôi chỉ là một Giám mục hiểu biết bổn phận của mình và cố gắng thực hiện bổn phận ấy như Chúa đã trao phó”.

Đối với Đức Cha, những lời phê bình chỉ trích không làm ngài nhụt bước, nhưng quan trọng hơn, đó là vì ngài có đủ khiêm tốn để vâng phục ý Chúa qua bề trên. Ngài đã nói rõ điều này trong buổi phỏng vấn ngày 14.05.1996 của đài truyền hình NBC. Ngài nói: “Nếu Đức Giám mục Rôma, vị Giám mục tối cao của Giáo hội Công giáo và vị đại diện Đức Kitô ở trần gian, Đấng kế vị Thánh Phêrô, bảo tôi rút lại hay sửa chữa bất cứ điều gì trong sắc lệnh này, tôi sẽ thi hành ngay lập tức”.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người mù ở gần thành Giêricô, có ý diễn tả Chúa Giêsu mở tâm hồn người ta để họ tin tưởng vào quyền năng và lượng từ bi của Chúa, như lời Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”

Tuy người mù bị ngăn cản đến với Chúa Giêsu, nhưng nhờ lòng tin của anh mãnh liệt và giúp anh tìm đến được với Chúa, nhờ Chúa chữa cho thấy được và đi theo Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con mỗi khi gặp thử thách trong đời sống, nhất là trong đức tin biết chạy đến Chúa, kêu cầu tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để được Chúa chở che và chữa lành. Amen.

Têrêsa Mai An