Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên

THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

Mt 10,1-7

 

Lời Chúa:

“Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi…” . (Mt 10,5).

Câu chuyện minh họa:

Trong tuyển tập có tựa đề “Con Đường Đơn Sơ” của Mẹ Têrêsa Calcutta, vị Sáng Lập Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái đã viết như sau: “Chỉ có một Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa của tất cả mọi người. Do đó, cần phải nhận ra mọi người bình đẳng trước mặt Chúa. Tôi vẫn luôn luôn nói rằng, chúng ta phải giúp cho một người Ấn giáo trở thành người Ấn giáo tốt hơn; một người Hồi giáo được trở thành một người Hồi giáo tốt hơn và một người Công giáo trở thành một người Công giáo tốt hơn.”

Suy niệm:

Mẹ Têrêsa đã trình bày gương mặt của Chúa Giêsu không phải bằng lời nói suông, nhưng Mẹ đã biểu lộ qua cuộc sống của Mẹ. Đối với Mẹ, truyền giáo là dùng chính đời sống mình để người khác nhận biết và yêu mến Chúa. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu mong muốn nơi những Kitô hữu chúng ta. Truyền giáo đối với chúng ta không phải là truyền một thứ đạo nào cả, nhưng chúng ta cần giúp người khác nhận ra khuôn mặt đầy yêu thương và nhân hậu của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày biết hăng say rao giảng về Chúa bằng chính đời sống của con, để những người con tiếp xúc họ nhận ra khuôn mặt nhân từ của Chúa đang hiện diện trong con. Amen.

Têrêsa Mai An