Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi

Xã hội hôm nay đánh giá cuộc sống con người được dựa trên những thang giá trị nền tảng khác nhau. Đối với người Kitô hữu, trung tâm của cuộc đời là chính Chúa, là Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi: “Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu” (GLHTCG 234). Bởi vậy, người Kitô hữu luôn được mời gọi sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần trong từng giờ khắc của ngày sống. Đó còn là nền tảng, suối nguồn của mọi mầu nhiệm Kitô giáo và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy.

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rất quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu. Qua Bí tích Rửa tội, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhắc lại cho chúng ta ơn làm con Chúa, được trở nên nghĩa tử, đồng thừa tự với Đức Kitô và được kêu lên: Áp – ba! Cha ơi! (x. Rm 8, 15-17). Không những vậy, chính Đức Kitô còn minh nhiên mạc khải mầu nhiệm này cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ ra trong Đức Giê-su Kitô không phải là Thiên Chúa đơn độc, nhưng là cộng đồng Ba Ngôi, trong đó mỗi Ngôi hướng về hai Ngôi khác bằng tất cả tình yêu trao ban và đón nhận (x. GLHTCG 240). Chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi ấy, đã trở thành ánh sáng và động lực thúc đẩy, là mẫu gương cho cuộc sống của chúng ta noi theo: hãy biết yêu thương và đón nhận nhau trong cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống của chúng con được phản chiếu tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa hãy thánh hóa tâm trí, cử chỉ, con tim để chúng con luôn ý thức mỗi khi làm dấu Thánh giá. Bởi vì mỗi lần làm dấu Thánh giá là chúng con đang tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Amen.

Tác giả bài viết: Nhóm suy niệm Lời Chúa