Sử dụng các phương tiện truyền thông mới cho việc rao giảng Tin Mừng

LILONGWE: Giáo Hội Malawi cổ võ sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến để rao giảng Tin Mừng hữu hiệu.

  Bishop-Mtumbuka.jpg
Đức cha Martin Mtumbuka

 

Trong thông cáo phổ biến nhân Ngày Truyên Thông lần thứ 49 được cử hành tại Malawi Chúa Nhật 26 tháng 7 vùa qua, ĐC Martin Mtumbuka, đặc trách Ủy ban truyền thông của HĐGM Malawi đã nêu bật việc cần thiết sử dụng các kỹ thuật truyền thông tân tiến để tiếp xúc với nhau, để giáo dục con cái và giới trẻ. Khởi hành từ sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi Ngày truyền thông quốc tế 2015 tựa đề “Truyền thông gia đình: môi trường ưu tiên của sự gặp gỡ trong cái nhưng không của tình yêu”, ĐC Mtumbuka ghi nhận rằng Malawi là một trong các quốc gia trong đó dân chúng mau chóng sử dụng các kỹ thuật truyền thông đặc biệt là internet và điện thoại di động. Các phương tiện tân tiến này đã trở thành phần của cuộc sống chính trị, xã hội và kinh tế của nhiều người, trong các thành thị cũng như ở thôn quê. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra các khó khăn gieo nghi ngờ trong tưong quan giữa chồng vợ, làm cho giói trẻ mất quá nhiều thời gian, bỏ bê học hành hay có thể xem các phim ảnh dâm ô kích dục.

 

 ĐC Mtumbuka cũng cảnh báo các linh mục tu sĩ nam nữ nguy cơ có thể dùng sai chúng, chú ý tới các phương tiện này trong khi cử hành thánh lễ hay trong các bữa ăn, thay vì dành thời giờ cho cuộc sống cộng đoàn. Nếu những người đã bỏ mọi sự để đi theo và phục vụ Chúa Kitô mà còn hành xử như vậy thì làm sao có thể giúp các gia đình và ngưởi trẻ tập sử dụng kỹ thuật một cách đúng đắn được. ĐC đặc trách Ủy ban truyền thông của HĐGM Malawi cầu mong mọi người biết học sử dụng các kỹ thuật truyền thông theo tinh thần kitô, làm sao để sống một cuộc sống hạnh phúc. Và ước chi các kỹ thuật truyền thông tân tiến không lấy mất đi thời giờ dành cho gia đình, cho Thiên Chúa và khiến chúng ta xa rời bổn phận giáo dục sự sống (SD 24-7-2015).

 

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 28.07.2015)