Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cứu trợ 13.000 gia đình tỵ nạn Iraq

ROMA: Cho tới cuối tháng 6 vừa qua Hiệp hội Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ đã trợ giúp 13.000 gia đình kitô tỵ nạn trong vùng Kurdistan.

iraq-Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ cứu trợ 13.000 gia đình tỵ nạn IraqẢnh minh họa: UNHCR

 

Kể từ khi nhà nước hồi mở các cuộc tấn công đánh chiếm các thành phố bên Iraq và bách hại các kitô hữu hồi tháng 6 năm 2014 tổ chức bác ái này đã trợ giúp Giáo Hội Iraq 7,3 triệu Euros để cứu trợ các nạn nhân. Trong tổng giáo phận canđê Erbil, nơi có đa số các kitô hữu chạy đến ẩn trú, tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội Đau Khổ đã đóng góp hơn 60% các trợ giúp quốc tế. ĐC Bashar Matti Warda, TGM canđê Erbil, cho biết sự trợ giúp của tổ chức đã nâng đỡ cuộc sống của cộng đoàn rất nhiều. Chúng tôi rất biết ơn các ân nhân và những người gần gũi các gia nói trên trong thời điểm thê thảm này. Các phẩm vật cứu trợ đã được các bạn trẻ thiện nguyện từ 15 tới 18 tuổi phân phát cho dân chúng. Mỗi gia đình nhận được gói phẩm vật đủ cho một tháng gồm gạo, đường, dầu, đậu, thịt, phó mát và nước.

 

Tổ chức Trợ Giúp các Giáo Hội Đau Khổ tiếp tục quyên góp để tiếp tục cứu trợ người tỵ nạn Iraq. Tổ chức đã do Linh Mục Werrenfried van Straaten thành lập năm 1945 để cứu trợ các nạn nhân Đệ Nhị Thế Chiến và các Giáo Hội nghèo trên thế giới. Năm ngoái 2014 tổ chức đã quên góp được 105 triệu Euros tại 21 quốc gia có trụ sở của tổ chức và đã tài trợ 5.614 dự án tại 145 quốc gia (SD 24-7-2015)

 

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 28.07.2015)