Tại sao người Công giáo tôn sùng Đức Mẹ ?

Nhìn bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, thấy chiếc dép Chúa Giêsu tụt ra…có lần đã được nghe nói, nhưng lâu ngày quên mất. Điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao người Công giáo tôn sùng Đức Mẹ nhiều vậy?

Hỏi:

Nhìn bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, thấy chiếc dép Chúa Giêsu tụt ra…có lần đã được nghe nói, nhưng lâu ngày quên mất. Điều đó có ý nghĩa gì? Tại sao người Công giáo tôn sùng Đức Mẹ nhiều vậy?

Đáp:

1/ Theo tài liệu tôi đọc được thì “Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có hình Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi, với hai tổng Thiên thần Micae và Gabrie chầu kính. Các chữ trên bức hình là tiếng Hy lạp chỉ về tên Chúa Giêsu và Mẹ Maria . Hai tổng Thiên thần đang cầm các hình cụ tử nạn: thánh giá, lưỡi đòng, mạo gai và bọt biển. Chúa Hài Nhi, khi nhìn thấy tương lai cuộc tử nạn mình sẽ phải chịu, đã giùng mình hoảng sợ, vội nắm chặt bàn tay Đức Mẹ, chiếc giày bên chân phải tuột ra khỏi chân Người”.

2/ Người Công giáo tôn sùng kính mến Đức Mẹ vì :

1/ Thiên Chúa Ba Ngôi yêu mến Đức Mẹ, đã chọn Đức Mẹ làm mẹ Chúa Giêsu, trang điểm cho Người những ơn phúc tuyệt vời: xinh đẹp, dịu hiền, khôn ngoan, đại đảm, vừa đầy quyền phép lại giầu tình thương…Từ đời đời trước và sau này, không có ai tuyệt vời bằng Đức Mẹ Maria.

2/ Chúa Giêsu khi xuống trần gian đã chọn con đường “làm con” Đức Mẹ, và sống như con ngoan thảo nhất trần, thì khi muốn lên trời, ta cũng không thể đi đường khác để lên trời hơn là đường “làm con” Đức Mẹ.

3/ Chúa Giêsu yêu mến Đức Mẹ hơn hết mọi người, thì người Công giáo cũng yêu mến Đức Mẹ hết lòng. Yêu bao nhiêu mới đáp lại một phần lòng Đức Mẹ thương yêu ta?

4/ Đàng khác, Thiên Chúa đã tôn Đức Mẹ là Nữ vương trời đất, nên đã “trao cho Đức Mẹ kho tàng mọi ơn lành, Đức Mẹ muốn ban cho ai lúc nào, bằng nào…tùy ý Đức Mẹ” (Thánh Bênađô). Vậy thì tại sao không đến cùng Đức Mẹ để được những ơn cần cho linh hồn và thể xác, cho mình, cho gia đình mình, cộng đoàn…và nhân loại.

Noi gương Chúa Giêsu Hài đồng trong bức ảnh trên , khi buồn vui, đau khổ, phải tin tưởng, cậy trông, phó thác, bám chặt lấy Mẹ trên trời. Tin chắc, với tình yêu thật dịu hiền mênh mông, Mẹ sẽ yêu thương, giúp ta vượt qua mọi cơn gian nan, nguy khốn. “Với Mẹ mọi lẽ đều xuôi”.

Vậy ai muốn tỏ ra yêu mến Đức Mẹ thì phải nghe lời Mẹ dạy để được cứu rỗi, đó là gắng sống 3 mệnh lệnh Đức Mẹ dạy tại Fatima năm 1917: 1- Ăn năn cải thiện, 2- Lần hạt Mân côi, và 3- Tôn sùng Trái Tim Mẹ. Thực hành 3 điều trên chắc sẽ được làm con Mẹ ở đời này và đời sau được sống hạnh phúc cùng Mẹ trên Thiên đàng, đó là mục đích chính của cuộc đời người Công giáo , vì Chúa Giêsu đã phán:” “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? (Mt 16,26).