TGP Kuching, Mã Lai có tân giám mục phụ tá

Bùi Chu, 10/07/2015 (gpbuichu.org) – Phòng Báo Chí Tòa Thánh mới công bố hôm thứ Năm, 09/07 quyết định bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho cha Simon Poh Hoon  Seng làm giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Kuching, Mã Lai.
 
Tân giám mục Simon Poh Hoon  Seng sinh năm 1963 tại Sri Aman, Mã Lai. Thụ phong linh mục năm 1988, cho đến hiện nay, ngài là Chưởng Ấn của giáo phận và là cha xứ chính tòa. Sau khi có văn bằng thạc sĩ về ngành truyền giáo học, ngài đã đảm nhiệm các công việc khác nhau như : giảng dạy, điều phối viên giữa các ủy ban trong giáo phận và làm mục vụ tại các giáo xứ trong cương vị cha xứ.    
 
Tạ Ân Ban